marți, 24 noiembrie 2009

PREGATIRE PENTRU SF. SPOVEDANIE


Aici gasesti:
1.Predica de pregatire ptr.spovedanie
2.Ghidul … iertare sub epitrahil de la preot, pacatele spuse cu cainta, cu lacrimi, se sterg din catastifele demonilor. Daca nu spui unul din pacate, dintr-un oarecare motiv, ti se dubleaza si celelalte si te faci mai rau ca la inceput; ori le spui pe toate, … sa citeasca toti si nimeni sa nu se mai insele si din cauza rusinii sa nu se spovedeasca.
Din Sfanta Scriptura vom aduce cateva marturii, care ne arata cum trebuie sa fie spovedania noastra. Ne vom referi la doi apostoli dintre cei 12: … pentru gradinile raiului celui curat. Caci pe cei pe care nu ii cearta Domnul pe aici, ii pastreaza ca pe niste uscaturi pentru focul vesnic al iadului. De aceea e bine sa frecam mereu rugina pacatelor de pe cazanul sufletului si al trupului nostru … mine. Că Tu, Doamne, Preaînalte Împărate al cerului şi al pământului, ştii că toate tinereţile mele le-am cheltuit în păcate şi umblând după poftele trupului meu, m-am făcut cu totul bucurie dracilor, cu totul am urmat în totul … cumva ai avut vreodată intenţia să placi şi altor oameni şi să-i atragi în cursa desfrânării, afară de bărbatul tău?
- Nu cumva ai fost la vrăjitoare, descântătoare, ghicitoare, la spiritism şi hipnotism şi dacă ai fost ţi-a … scopul desfrânării?
- Nu cumva ai clevetit pe cineva, prin şoapte sau ai făcut semne cu mâna? Nu cumva te-ai bucurat de paguba şi necazul altora, nu cumva ţi-a părut rău de fericirea şi norocul altora?
- Nu cumva n-ai vrut să ierţi pe CINEVA...

joi, 19 noiembrie 2009

PARACLISUL SALVARII SUFLETELOR DIN IAD DE CATRE CEI SAPTE SFINTI ARHANGHELI: MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIILPARACLISUL SALVARII SUFLETELOR DIN IAD DE CATRE CEI SAPTE SFINTI ARHANGHELI: MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL
Preotul face obişnuitul început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Apoi:
Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Preotul: Că a Ta este împărăţia..., Doamne miluieşte (de 12 ori). Slava... Si acum...
Veniţi sa ne închinam Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi sa ne închinam si sa cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi sa ne închinam si sa cădem la însuşi Hristos, Împăratul si Dumnezeul nostru.
Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, asculta cererea mea, intru credincioşia Ta; auzi-mă, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tău, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu si viata mea o calcă in picioare; făcutu-m-a sa locuiesc in întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul in mine si inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, ca a slăbit duhul meu. Nu-ti întoarce fata Ta de la mine, ca sa nu mă asemăn celor ce se pogoară in mormânt. Fa sa aud dimineaţa mila Ta, ca la Tine mi-i nădejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă sa fac voia Ta, ca Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun sa mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei si pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul si s-au arătat noua. Bine este cuvântat, cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori).
Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu nevoinţă să alergăm noi, păcătoşii si smeriţii, si sa cădem cu pocăinţă, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, milostiveşte-te spre noi si ne ajuta; sârguieşte ca pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tai in desert, ca numai pe tine te avem ajutătoare. (de doua ori)

Slavă... Si acum...

Nici odinioară nu vom tăcea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, ca de nu ai fi statut tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pana acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, ca tu mântuieşti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, si după mulţimea indurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos ma spală de fărădelegea mea si de păcatul meu mă curăţeşte. Ca fărădelegea mea eu o cunosc si păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit si rău înaintea Ta am făcut, ca sa fii îndreptăţit intru cuvintele Tale si sa biruieşti când vei judeca Tu. Ca iată intru fărădelegi m-am zămislit si in păcate m-a născut maica mea. Ca iată adevărul ai iubit; cele nearătate si cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curăţi; spăla-mă-vei si mai vârtos decât zăpada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fata Ta de către păcatele mele si toate fărădelegile mele şterge-le. Inima curata zideşte intru mine, Dumnezeule si duh drept înnoieşte intru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fata Ta si Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Da-mi mie bucuria mântuirii Tale si cu duh stăpânitor ma întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege caile Tale, si cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-ma de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunăvoirea Ta, Sionului, si sa se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău vitei.

PSALMUL 95:

1. Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul.
2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui.
3. Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui;
4. Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii.
5. Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut.
6. Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui.
7. Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui Lui.
8. Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.
9. Să tremure de faţa Lui tot pământul. Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit,
10. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate.
11. Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, să se zguduie marea şi toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele.
12. Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
13. Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său.

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat cel ce vine in Numele Domnului!( se zice de 3 ori pe glasul al doilea).
Urmatoarele trei Tropare pe glasul al 4-lea:
Catre Sfintii Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL acum sa ne rugam noi smeritii sis a strigam din tot sufletul zicand: Sfinti Voievozi ai ostirilor ceresti ajutati-ne noua si tuturor dreptmaritorilor crestini salvand din iad toate sufletele celor oropsiti care au ajuns la chinuri grele.
Din tot sufletul nostrum de crestini sa strigam catre Sfintii Arhangheli pentru a ne apara de vrajmasii vazuti si nevazuti, dar si pentru a salva sufletele rudelor noastre din toate chinurile iadului.
Binecuvantate s afie intru toti vecii Sfintele Ostiri ceresti conduse de Arhanghelii MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL caci pot apara si vindeca pe toti crestinii iubitori de Dumnezeu dar ne si pot salva sufletele rudelor sau ale tuturor crestinilor din toate categoriile iadului.
Slava Tatalui, si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si in vecii vecilor. Amin.
PSALMUL 96
1. Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.
2. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui.
3. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui.
4. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul.
5. Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul.
6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui.
7. Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor.
8. Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; auzit-a şi s-a veselit Sionul
9. Şi s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecăţile Tale, Doamne.
10. Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.
11. Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.
12. Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie.
13. Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!
CANONUL SFINTILOR ARHANGHELI
CANTAREA I
IRMOS: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Fiind inconjurati de multe ispite si cautand scapare, din multele noastre nevoi, catre Voi Sfintilro Voievozi strigam pentru a ne ajuta pe noi toti, dar si sufeletele care sint in grelele chinuri ale iadului.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Toti sintem tulburati de multe ispitiri venind de la potrivnicii nostri, de aceea alergam la voi preaminunatilor Voievozi Ceresti, ca sa izbaviti pe toti cei care sint in toate categoriile de chinuri din adincurile iadului.
Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
La voi cautam protectie si izbavire, Sfintilor Arhangheli, caci multe duhuri sint care nu se supun Domnului Dumnezeu si ne impiedica pe noi in toate zilele cu lucrarea lor nedreapta, ispitind pe toti crestinii spre a-i duce in locurile intunecoase cele de nedescris.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Necajiti sufleteste si trupeste sintem noi crestinii, de aceea cerem ajutorul Sfintilor Arhangheli si al tuturor sfintilor ingeri si ai cetelor ceresti ca sa izgoneasca duhurile rele din intunericul d epe unde au venit spre a nu mai ispiti omenirea cu lucrarea lor.

CANTAREA III
IRMOS: Doamne Cel ce ai făcut cele de deasupra Crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta , Tu pe mine mă întăreşte ,Unule Iubitorule de oameni.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Aparatori ai crestinilor si al intregii comunitati sinteti Voi, Sfinti Arhangheli, impreuna cu ostirile voastre ceresti cele minunate, preabinecuvantate, drept pentru care va rugam sa ne ajutai si pe noi si pe toti urmasii nostri dar si pe cei care au trecut la cele vesnice.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Conlucratori in Sfanta Imparatie a Cerurilor fiind impreuna cu toti sfintii, ajutati-ne pe noi la lucrarea cea buna si sfanta, cat si pe urmasii nostri cei binecuvantati, spre a salva tot ce poate din greleel chinuri ale imparatiei intunericului.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Sfintii Ingeri slujeau lui Iisus in timpul misiunii Sale divine, de propovaduire a sfintei Evanghelii pe pamint, iar voi Sfintilor Arhangheli, ajutati-ne pe noi acum si pe toti cei ce va cer ajutor spre a salva sufletele din adancurile de nedescris ale intunericului.
Si acum si purururea si in vecii vecilor. Amin.
Binecuvantatii ucenici ai Domnului Iisus ii vedeau pe Sfintii Ingeri in jurul Mantuitorului si acest adevar a fost scris de sfintii Apostoli in sfintele lor lucrari crestine.
Stihiri, glasul al 2-lea:
Sfintilor Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL impreuna cu ostirile ingeresti pe care cu cinste le conduceti, aparati-ne pe toti care sintem impresurati de duhuri rele, alunga-le departe de noi.
Cautati cu milostivire catre noi care sintem Robii Tai, si indeptati-ne pe noi pe calea cea buna si sfanta, iar pe cei adormiti salvati-i din iad.
ECTENIA MILEI(SE CITESTE DE CU EVLAVIE ORI SE CANTA)
Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, te rugam auzi-ne si ne miluieste!
Doamne miluieste(de 3 ori)!
Pentru intarirea si reunificarea intregii biserici crestine de peste tot pamantul in una soborniceasca si apostoleasca biserica, Domnului sa ne rugam.
Doamne miluieste(de 3 ori)!
Inca ne rugam pentru toti fratii nostri, pentru toti cucernicii, si dreptmaritorii crestini, si pentru toti cei de fata(Numele celor pomeniti), pentru sanatatea si mantuirea lor.
Doamne miluieste(de 3 ori)!

ECFONIS
Ca milostiv si iubitor de oameni esti Doamne dumnezeule, si Tie Slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Amin.
SEDEALNA
Cei ce santeti Voievozi ai ostirilor ceresti, si stati inaintea Sfantului Tron Divin, aparati-ne d etoata lucrarea cea rea a duhurilor intunecate, aparati-ne de toate bolile si de toti dusmanii nostri vazuti si nevazuti.
CANTAREA IV
IRMOS: Am auzit Doamne Taina randuielii Tale, am inteles lucrurile Tale si am preaslavit dumenzeirea Ta.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Conducand ostile ceresti puteti indeplini misiuni sfinte dar sa si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Pe toti cei botezati in numele tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, care au ajuns la cele vesnice si au ajuns la chinuri ajutati-i sa scape cu rugaciunile si milosteniile celor binecuvantati, dar si mila cereasca a Domnului Iisus Hristos.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Tot felul de daruri minunate si tot felul de vindecari precum si multe inspiratii sfinte ne puteti da noua crestinilor de acum caci cu credinta va iubim duhovniceste.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Zid si liman de izbavire esti pentru noi crestinii sint ostile ingeresti ce sint conduse cu strasnicie de marii Arhistrategi MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL care ne pot ajuta pe noi, dar sip e cei care au trecut la cele vesnice si nu au ajuns la ceruri.
CANTAREA V
IRMOS: Lumineaza-ne pe noi Doamne cu poruncile Tale, si cu Lumina Ta divina, pacea Ta da-ne-o noua, Unule iubitorule de oameni.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
In lucrarea voastra cea minunata impreuna cu a ingerilor din Ostirile voastre cele ceresti ne puteti da noua mare ajutor, umpland sufletele noastre de bucurie.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Daruri mari au adus Sfintii Arhangheli si Sfintii Ingeri oamenilor, ca multi au fost izbaviti de la moarte, de boli cumplite si din robia altora, dar si din grele munci ale iadului.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Din porunca Divina, Sfantul Arhanghel Mihail, s-a aratat cu sabia scoasa in fata lui Valaam care vazandu-l a cazut d efrica cu fata la pamnint.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Sfantul Arhanghel Rafael Voievodul Ostirii Ingerilor Vindecatori l-a insotit pe Tobie pina al Media a izbavit-o pe Sara, fata lui Raguel de un demon, a legat duhul cel rau, a inlesnit casatoria lui Tobie cu Sara, si l-a invatat pe acesta cum sa-si tamaduiasca tatal, apoi i-a spus:
Bun lucru e a binecuvanta pe Dumnezeu, si preainalt Numele Lui si a vesti slavind faptele Lui.
Taina Regelui se cuvine sa o pastrezi , iar lucrurile lui Dumnezeu, este de lauda sa le vestesti. Faceti binele si raul nu va ajunge.
CANTAREA VI
IRMOS: Rugaciunea mea voi varsa catre Domnul si Lui voi spune necazurile mele, ca s-a umplut sufletul mea de greutati si viata mea d eiad s-a apropiat, si ca Iona ma rog Tie:Dumnezeule din stricaciuen scoate-ma.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Firea noastra cea plina de pacate poate fii izbavita prin lucrarea sfintilor Arhangheli asa cum a izbavit pe Isaac de la jertfire.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Mari minuni au facut si mai pot face Sfintii Ingeri si Arhangheli asa cum a fost arsa jerfa lui Manoe, ori cum a fost salvata Manastirea Dochiarului de la innundatie.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Slavind pe Dumnezeu toate Ostirile Ceresti impreuna cu Sfintii Arhangheli canta:Sfant, Sfant, Sfant e Domnul Savaot, plin este cerul si pamintul de marirea Ta, iar noi aici pe planeta frumoasa ne rugam pentru a fii izbavite sufletele de la chinurile vesnice.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Sfantul Ierarh Ioan Gura de Aur stand la masa cu 12 oameni a vazut un tanar foarte frumos pe care l-a intrebat:
Ia spune tinere cum te cheama? Iar tanarul acela fiind un Inger a zis: Numele meu este MINUNAT si s-a ridicat in Sfanta Imparatie a Cerurilor, drept pentru care si noi dorim sa fie salvate cat mai multe suflete din stapanirea iadului.
ECTENIA SALVARILOR SFINTE:
Cu pace Domnului sa ne rugam: Doamne miluieste.
Pentru pacea de sus si pentru salvarea rudelor noastre, din chinurile iadului, Domnului sa ne rugam.
Doamne miluieste.Pentru ca sa ne trimita noua Domnul Dumnezeu un Sfant Inger vindicator spre a ne salva toate rudele noastre, din adancurile iadului, Domnului sa ne rugam: Doamne miluieste!
Pentru alungarea tuturor duhurilor rele din trupuril noastre si din sufletele noastre, Domnului sa ne rugam: Doamne miluieste!
Pentru toti robii lui Dumnezeu care au trecut la cele vesnice si sint in chinurile iadului, pentru scoaterea lor din acea stare, Domnului sa ne rugam: Doamne miluieste(12 ori).
ECFONIS
Ca milostiv si iubitor de oameni esti Doamne Dumnezeule si Tie Slava iti inaltam Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
PROCHIMEN(glasul al 2-lea)
Cel ce faci pe ingerii Tai, duhuri sip e slugile Tale para de foc, miluieste-ne pe noi.
Stih: Inchinati-va Domnului toti Ingerii Lui, inchinati-va Domnului toate puterile Lui.
APOSTOLUL
Intelepciune!
Din epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iuda Tadeul.
Fratilor!
Voiesc sa va duc aminte voua celor ce ati stiut odata toate acestea, ca Domnul dup ace a izbavit pe poporul Sau, din pamantul Egiptului, a pierdut dupa ceea pe cei ce nu au crezut. Iar pe Ingerii care nu si-au pazit vrednicia si au parasit locasul lor, i-a pus la pastrare sub intuneric, in lanturi vesnice, spre judecata zilei celei mari. Tot asa Sodoma si Gomora si cetatile dimprejurul lor care in celasi chip ca acesta s-au dat la desfranare si au umblat dupa trup strain, stau inainte ca pilda, suferind pedeapsa focului vesnic. Asemenea deci si acestia visand, pangaresc trupul si hulesc maririle(ceresti).\
Dar Lihail Arhanghelul cand se impotrivea diavolului, certandu-se cu el pentru trupul lui Moise, nu a indraznit sa aduca judecata de hula ci a zis:” Sa te certe pe tine Domnul!”
Acestia insa defaima, cele ce nu cunosc, iar cele ce - ca dobitoacele necuvantatoare stiu din fire, intru acestea isi gasesc pieirea.
Pace Tie...
Si Duhului Tau. Aliluia. Aliluia. Al;iluia.
PROCHIMEN(glasul al 7-lea)
Asculta Doamne si vezi pe poporul nostrum cel dreptcredincios.
Stih: Laudati pe Domnul, toate slugile Lui, laudati-L pe El toate puterile Lui.
EVANGHELIA
Intelepciune drepti din Sfanta Evanghelie de la Matei(Matei 28:2-8) sa ascultam:
2. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. 3. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. 4. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. 5. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. 6. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. 7. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă. 8. Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
Slava Tatalui si Fioului si Sfantului Duh.
Parinte, Cuvinte si Duhule Sfinte, Treime Sfanta curateste multimea pacatelor noastre.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Pentru rugaciunile Sfintilor Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL si ale tuturor Ostirilor Ceresti, ale tutror sfintilor si a Sfintei Fecioare Maria curateste Doamne multimea pacatelor noastre si salveaza din adancurile iadului pe toti.
Stih: Miluieste-ma Dumnezeule dup amare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Urmatoarele trei Tropare pe glasul al 6-lea:
Sfintilor Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL nu ne lasati pe noi ajutorului omenesc caci dusmani vazuti si nevazuti sint foarte fatarnici si vicleni.

Toti crestinii care alearga spre al vostru ajutor nu-i lasati in necazuri ci aparatii cu puterea voastra cea cereasca si cu toti ingerii din sfinte;e voastre Ostiri ceresti.
Sfintilor si preaminunatilor Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL car econduceti cu maiestrie Ostirile Ingeresti va rugam sa salvati din chinurile iadului pe toti cei care sint in acele munci amarnice.
Slava Tatalui, si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si in vecii vecilor. Amin.
CANTAREA VII
IRMOS: Tinerii care au mers oarecand in Babilon cu credinta in Preasfanta Treime, vapaia cuptorului au calcat-o cantand: Dumnezeul Parintilor nostri, Bine esti cuvantat.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Cand Domnul Iisus a fost prunc, Imparatul Irod a vrut sa-l ucida, insa Domnul Savaot a pus un sfant inger ca sa-l instiinteze pe dreptul Iosif Protectorul. Sfantul Inger s-a dus la el si a spus: “Scoala Iosife, ia pruncul sip e fecioara si fugi in Egipt”, iar acuma va rugam sa salvati sufletele chinuitilor din toate treptele iadului.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
In vedenie s-au aratat Sfintii Arhangheli preminunatilor parinti pustnici si ierarhi, aratandu-le a doua venire a Domnului Iisus Hristos.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Inger de intarire a venit la Domnul Iisus Hristos cand era in gradina Ghetseimani si plangea cu lacrimi de sange, spre a-L intari Dumnezeieste iar noi cerem ajutor ingeresc spre a salva toate sufletele care sint chinuite in adancurile iadului.
Si acum si pururea si in veci vecilor. Amin.
Sfintele Personalitati ceresti care s-au vazut la mormantul Domnului Iisus Hristos au lovit pe starjeri cu energia lor cea sfanta, lasandu-i ca morti iar femeile mironosite le-au vorbit cu demnitate cereasca si credinta si sfanta nadejde.
CANTAREA VII
IRMOS: Pe Imparatul Ceresc sa-L laudam noi credinciosii si sa I ne inchinam cantando-I si Preainaltandu-L intru toti vecii.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Sfantul Ierarh Nifon al Constantiei a vazut in vedenie pe Sfintii Arhangheli impreuna cu ostirile lor cele minunate iat noi ne rugam cu smerenie ca sa fie salvate toate sufletele din toate categoriile de chinuri al intunecatului iad.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
In timpul vechilui testament o intreaga ostire asiriana (a fostului regat sisrian) a fost taiata de Sfantul Arhanghel Mihail cu ingerii din Sfanta sa ostire cereasca iar noi ne rugam ca sa fie alungate toate duhurile rele care inspira omenirea la rautati.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Binecuvantam pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, pe intreaga Dumnezeire vesnica, pe toate Sfintele Ostiri Ceresti impreuna cu toti cei din ceruri care ne apara pe noi si pot salva din iad pe toti oropsitii.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Sa laudam pe Sfintii Arhangheli sip e Sfintele lor Ostiri ceresti pentru apararea, intrajutorarea, vindecarea si izgonirea tuturor vrajmasilor nostril vazuti si nevazuti.
CANTAREA IX
IRMOS: Cu adevarat pe Tine te marturisim Preasfant aTreime ca esti Dumnezeirea cea adevarata si vrednica de preamarire intru toti vecii.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Minunatilor Arhangheli impreuna cu preaminunatele si sfintele Personalitati Ceresti ajutati-ne si salvati pe cei din iad, pentru rugaciunile celor binecuvantati din Ceruri si de pe Pamant.
Stih: Sfintilor Arhangheli ajutati-ne noua dreptmaritorilor crestini si salvati sufletele adormitilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.
Inimile voastre se pot umple de bucurie vazand ajutorul vostru si al tuturor Ostirilor Ceresti dat pentru noi si pentru toti cei care il iubesc pe Dumnezeu si ne straduim sa intelegem pe toate cele bune dandu-ne seama de chibzuinta voastra cea cereasca.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Stand in fata Dumnezeirii Tale, Sfintii Arhangheli isi acopera fetele cu aripile lor cele sfinte datorita marii straluciri Divine iar noi auzind acestea sa ne smerim sis a cerem iertarea pacatelor noastre.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin
CATAVASIE
O Prealuminatilor Voievozi ai Sfintelor Ostiri Ceresti fiti buni si Ingaduitoari cu noi crestinii. Indrumati-ne , aparati-ne , vindecati-ne si faceti tot ce este bine pentru ridicarea noastra duhovniceasca si pentru salvarea celor oropsiti din toate chinurile iadului.
LAUDELE SFINTILOR ARHANGHELI (glasul al 6-lea)
Cu ce cantari de laude vom incununa noi crestinii pe Sfintii Arhangheli care asculta de poruncile Divine, aratandu-se celor alesi si indreptandu-le calea spre bine(2 ori).
Cu ce podoabe de cantari vom incununa pe toti Sfintii Arhangheli care slujesc necontenit dumnezeirii cantand cantece rasunatoare de slava sfanta(de 2 ori).
Cu ce mangaietoare cantari vom incununa pe marii Arhistrategi care cu cea mai mare cinste si demnitate ii apara pe crestini de toate relele si de toti dusmanii?
Cu ce flori duhovnicesti vom incununa pe Sfintii Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL pe soboarele si Ostirile lor care necontenit fac lucrare spre apararea noastra si lauda Domnului Dumnezeu dar si pentru salvarea tuturor chinuitilor din iad.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Veniti toti pamantenii sa aducem laude Sfintilor Arhangheli care se roaga, ne apara, ne vindeca ori ne indruma pe noi impreuna cu toate Ostirile lor cele minunate si binecuvantate de Atotputernicul Domn Savaot.
DOXOLOGIA(SLAVOSLOVENIA)
Slava Tie, Celui ce ne-ai aratat noua lumina!
Slava intru cei de sus lui Dumnezeu sip e pamant pace, intre oameni bunavoire.
Laudamu-Te , bine Te cuvantam, ne inchinam Tie, slavimu-Te, iti multumim Tie, pentru slava Ta cea mare.
Doamne Imparate Ceresc, umnezeule, Parinte Atotiitorule, Doamne Fiule, Unule nascut si Duhule Sfinte.
Doamne Dumnezeule, mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, Cel ce ridici pacatul lumii, miluieste-ne pe noi.
Primeste rugaciunea noastra, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui si ne miluiesti pe noi. Ca Tu esti Unul Sfant, Tu esti Unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal. Amin.
In toate zilele bine te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. Invredniceste-ne Doamne, in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi.
Bine esti cuvantat Doamne dumnezeul parintilor nostril si laudat si preamarit este numele Tau in veci.
Amin.
Fie doamne mila Ta spre noi, precum am nadajduit si noi intru Tine.
Binecuvantat esti Doamne, invata-ma indreptarile Tale. ( de 3 ori).
Doamne scapare Te-ai facut noua in neam si neam; eu am zis;” Doamne miluieste-ma, vindeca sufletul meu ca am gresit Tie! Doamne catre Tine am scapat, invata-ma sa fac voia ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Ca la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta, vom vedea lumina. Tinde-Ti mila Ta celor ce te cunosc pe Tine”.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!(de 3 ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

TROPARUL SFINTILOR ARHANGHELI(glasul al 4-lea)
Mai marilor voievozi ai Ostirilor Ceresti, rugamu-va pe voi, noi nevrednicii sa ne acoperiti pe noi cu acoperamintul aripilor slavei voastre celei netrupesti, pazindu-ne pe noi cei ce cadem cu deadinsul si strigam: Izabaviti-ne din nevoi ca niste mai mari voievozi peste cetele puterilor fara de trup.
RUGACIUNE CATRE SFINTII ARHANGHELI
Sfintilor Arhangheli MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL, URIIL SI SALATAIIL si toti care santeti in Imparatia Cerurilor sub directa comanda a Dumnezeirii impreuna cu toate Ostirile voastre, rugati-va pentru noi, aparati-ne , cantamvoi, sfintele Ostiri Ceresti, impreuna cu Maica Domnului si cu toti sfintii sa : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu.
Amin.

ACATISTUL RAZELOR SFINTE IZGONITOARE DE DUHURI RELE


ACATISTUL RAZELOR SFINTE IZGONITOARE
DE DUHURI RELE

Rugaciuni incepatoare:
Troparul razelor sfinte izgonitoare de duhuri rele (glas V)
Doamne Dumnezeule cel veşnic, mare şi atot puternic, împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti din Sfânta Împărăţie Cerească, sloboziţi razele voastre cele sfinte spre a izgoni pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi care vin în poporul nostru românesc pentru al subjuga spiritual şi material.
Aşa Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti, ajută-ne pe noi creştinii ortodocşi în lupta aceasta de izgonire a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi care caută prin orice mijloace să ne facă nouă numai rău. Ajută-ne pe noi toţi cei ce sunteţi în Sfânta Împărăţie a Cerurilor.

Condac 1
Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi poporul nostru românesc, precum şi sfânta noastră credinţă ortodoxă pentru a nu fi distrusă de acţiunile tuturor vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi căci noi strigăm aşa: Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri!

Icos 1
Doamne Dumnezeule, împreună cu toţi Sfinţii şi toate Sfintele Puteri Cereşti puteţi să apăraţi neamul nostru românesc şi creştinesc de invazia duhurilor rele, cât şi de invazia necredincioşilor şi a răilor lucrători care de-a pururea stau cu duhul şi cu faptele lor împotriva celor ce fac binele, dar noi creştinii ortodocşi sperând în marea milă a milostivirilor cereşti strigăm din toată inima noastră aşa:
1. Doamne Dumnezeule ajută-ne pe noi toţi;
2. Doamne Dumnezeule ajută creştinismul ortodox român;
3. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi credincioşii din poporul nostru român;
4. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi fii şi fiicele noastre;
5. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi urmaşii noştri să meargă pe calea cea bună;
6. Doamne Dumnezeule sfinţeşte pe rugătorii ortodocşi;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 2
Cu toate că suntem oameni, fie aleşi, fie cu misiuni speciale, fie ascultători sau cu frică de Dumnezeu, trebuie să cerem ajutorul cel sfânt şi ceresc cântând cu multă demnitate creştinească: Aliluia!

Icos 2
Domnul Dumnezeu Savaot a cercetat neamul nostru omenesc şi în special pe români şi a dispus în mod special ca România să fie apărată de toate duhurile rele şi de toţi duşmanii care vin să facă greutăţi şi să exploateze poporul. De aceea a comunicat mai multor aleşi din acest popor numele mai multor raze sfinte protectoare şi care pot izgoni şi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Cei care au inimă curată şi gânduri curate să se roage cu smerenie aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele tale protectoare;
2. Doamne Dumnezeule coboară peste poporul românesc razele înţelepciunii sfinte;
3. Doamne Dumnezeule coboară peste noi toţi razele de însănătoşire;
4. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele Sfinţirii;
5. Doamne Dumnezeule coboară peste noi raze de întărire spirituală şi fizică;
6. Doamne Dumnezeule coboară peste cei aleşi razele Secretelor Tale cereşti;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 3
Cu toată dragostea cea sfântă şi cerească alături de Domnul Dumnezeu Savaot multe şi foarte multe Sfinte Personalităţi Cereşti s-au oferit să ajute poporul nostru românesc şi creştinesc , care a construit biserici, mănăstiri, schituri, au făcut cărţi şi sfinte icoane, cântând Domnului : Aliluia!

Icos 3
Înarmaţi cu Sfânta Cruce, mulţi creştini evlavioşi, mulţi pustnici şi multe pustnice, mulţi călugări şi multe călugăriţe, mulţi ierarhi şi preoţi cu viaţă sfântă alungau duhurile rele, care năvăleau în toate zilele şi în toate nopţile spre a face rău multor oameni din popor. Şi noi acum să ne facem Sfânta Cruce cât se poate de bine şi să invocăm puterea lui Dumnezeu şi ajutorul ceresc al tuturor celor ce sunt alături de Domnul Dumnezeu zicând aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară razele tale cereşti peste noi;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt alături de tine;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi ortodocşii iubitori de sfinţenie;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi Sfinţii Îngeri care ne ajută;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează Heruvimii şi Serafimii care conlucrează pentru ca lucrarea binelui să fie răspândită pe Pământ;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfinţi Îngeri de la sfântul Tău Tron Ceresc, pe toţi Sfinţii Arhangheli şi pe Oştirile Cereşti care ne ajută;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 4
Sfintele Începători, Sfintele Domni, Sfintele Scaune Cereşti, împreună cu Sfântul Voievod al Oştiri Secrete Cereşti s-au oferit să dea ajutor creştinilor din România dar să-i dezvăluie şi activitatea cerească a lor cântând: Aliluia!

Icos 4
Personalităţile Sfintei Pertuţii Divine, care au rolul de a administra tot universul sub directa îndrumare Dumnezeiască, s-au hotărât categoric să intervină spre a apăra România şi respectiv întreaga Ortodoxie Românească iar noi mulţumind Domnului Dumnezeu Savaot pentru purtarea de grijă, trebuie să aducem cinstire şi laudă cuvenită tuturor celor din ceruri care ne ajută în mod direct cântând cu multă smerenie aşa:
1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Începători pentru lucrarea lor;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Domni pentru ajutorul lor;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Scaune Cereşti, că şi această minunată Oştire ne poate ajuta pe noi toţi;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Voievod al Oştirii Secrete şi pe toţi cei din subordinea lui pentru a ne ajuta în mod secret;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Personalităţi ale Pertuţiei Divine spre a ne ajuta pe noi şi de acum înainte;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce vor să ne ajute şi să ne ocrotească cu puterea lor cea sfântă;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 5
Domnul Iisus Christos în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, de mântuitor şi de şef al celui de-al X-lea cer, care se mai numeşte şi Opal a dat binecuvântare de a se realiza în acest minunat cer un Sistem de Întrajutorare al Creştinilor Ortodocşi din România, punând conducător pe unul din cei mai minunaţi Heruvimi care se numeşte Petru-Pascale, iar noi românii bucurându-ne să cântăm Domnului Savaot: Aliluia!

Icos 5
Multe Sfinte Personalităţi din cel de-al X-lea cer s-au oferit să ajute poporul român în toate domeniile de activitate şi nu numai în domeniul teologic, căci la Domnul Dumnezeu ştiinţa se poate îmbina cu toate calităţile şi cu toate virtuţile sfinte, rezultând un uimitor progres ceresc. De aceea noi zicem că Domnul Dumnezeu este Atotştiutor, iar toţi cei din ceruri depăşesc pe oricine din tot Universul, de aceea zicem aşa:
1. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru minunata lucrare a Fiului Iisus;
2. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru tot ajutorul dat nouă;
3. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru protecţia şi întrajutorarea sfântă;
4. Doamne Dumnezeule mulţumim pentru protecţia ce o acorzi poporului român;
5. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru viitorul luminos şi sfânt;
6. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru că ne-ai dezvăluit adevărul cel sfânt şi ceresc în privinţa Razelor Sfinte;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 6
Prealuminaţii de lângă Sfântul Tron al Tatălui Ceresc au avut bună voinţa sfântă de a ajuta şi poporul românesc şi pe toţi aleşii lui Dumnezeu din România descoperindu-şi numele şi activitatea lor cerească, iar noi creştinii de acum să cântăm cu toată dragostea cea sfântă: Aliluia!

Icos 6
Toţi Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin şi toate Sfintele Personalităţi ale Sfintei Pertuţii Divine, precum şi toţi cei din ceruri pot să ne ajute pe noi toţi românii, dacă ne rugăm cu multă smerenie şi cu multă evlavie zicând:
1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin spre a ne ajuta pe noi toţi;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii să trimită peste noi raze sfinte de însănătoşire;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de înţelepţire;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de protecţie contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii pentru a trimite spre noi raze sfinte de alungare a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a ne da ajutorul care ne trebuie nouă acum şi în viitor;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 7
Domnul Iisus Christos a descoperit în mod personal pământenilor şi în special celor din România numele celorlalţi şefi cereşti, care şi ei au raze sfinte de protecţie, de vindecare, cât şi de alungare a tuturor duhurilor rele care nu se smeresc şi nu cântă Domnului Savaot: Aliluia!

Icos 7
Personalităţile Cereşti care conduc Sfintele Soboare cum ar fi Maica Domnului, cei 12 Sfinţi Apostoli, cei 70 de Sfinţi Apostoli, Sfântul Ioan Botezătorul sau şefii Oraşului de Aur, sunt înzestrate cu raze sfinte vindecătoare, cât şi cu raze sfinte de izgonire an tuturor duhurilor rele, de aceea noi zicem aşa:
1. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi şefii cereşti pentru a ne vindeca şi pentru a ne apăra de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi de noi;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Preasfânta Fecioară Maria şi pe toţi cei ce sunt în soborul ei, să ne apere şi să ne ajute;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 12 Sfinţi Apostoli şi pe toţi cei din Sfântul lor Sobor să intervină pentru noi păcătoşii;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 70 de Sfinţi Apostoli şi pe cei ce sunt în Sfântul lor Sobor pentru a face intervenţii minunate pentru creştini;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe toţi cei din Soborul lui pentru a întări sfânta noastră credinţă Ortodoxă;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt în Sânul lui Avram şi în Oraşul de Aur pentru a ajuta pe toţi cei ce vor să facă numai bine;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 8
Pentru lucrare Harică în lume Domnul Iisus Christos a binecuvântat pe cei aleşi să propovăduiască Sfântul Cuvânt al Evangheliei, să sfinţească apa, hainele şi locaşurile de rugăciune, să izgonească toate duhurile rele din popor, să facă vindecări şi multe alte fapte bune, cântând: Aliluia!

Icos 8
Razele Harului Sfânt sunt diferite de razele Sfintelor Personalităţi Divine sau Cereşti, căci fiecare rază a Sfântului Har se generează din Sfântul Tron Divin, iar razele Sfintelor Personalităţi Cereşti sunt generate de fiecare Sfântă Personalitate în parte de aceea noi zicem cu toţii aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară Razele Harului Sfânt peste noi ortodocşii români;
2. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele binefăcătoare peste noi;
3. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale şi sfinţeşte România;
Doamne Dumnezeule coboară razele Harului pentru a sfinţi apa din România;
4. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte spre a sfinţi şi sufletele urmaşilor noştri care sunt acum şi care se vor naşte de acum înainte;
5. Doamne Dumnezeule cu puterea Ta cea mare binecuvântează pe toţi cei ce au raze sfinte să le sloboadă peste noi, spre a deveni vrednici de lucrarea Ta;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 9
Cu multă cinste şi cu multă demnitate cerească Domnul nostru Iisus Christos a comunicat românilor ortodocşi denumirile razelor sfinte pentru sfinţirea apei, iar aceste raze se coboară în timpul slujbei, numai la cei care au postit, s-au rugat şi au făcut canonul cel binecuvântat din toată inima lor şi cu smerenie cântă Domnului Savaot cântare sfântă: Aliluia!

Icos 9
Razele pentru sfinţirea apei sunt în număr de şapte dar mai au rolul de neutralizarea unor vrăji, descântece sau farmece. Aceste raze se numesc: ALFIS-1, ALFIS-2, ALFIS-3, ALFIS-4, ALFIS-5, ALFIS-6, ALFIS-7. Fiecare rază are caracterele şi puterea ei de sfinţire de aceea zicem aşa:
1. Doamne coboară razele de sfinţire a apei în ţara noastră;
2. Doamne Dumnezeule coboară razele de distrugere a farmecelor;
3. Doamne Dumnezeule coboară razele sfinte pentru neutralizarea fermecătorilor;
4. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru a opri fermecătoarele;
5. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte pentru a opri răufăcătorii;
6. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru sfărâmarea vrăjilor;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 10
Acele persoane care au gânduri rele şi nu pot scăpa de ele, trebuie să se roage zicând: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ PENTRU NEUTRALIZAREA GÂNDURILOR RELE CARE VIN ASUPRA MEA, apoi se zice: SLAVĂ ŢIE DOAMNE CĂ NU M-AI LĂSAT SĂ MĂ PRĂBUŞESC ÎN INFERNUL GÂNDURILOR MELE RELE. Şi cu toţii slăvind pe Domnul Dumnezeu să cântăm cântare sfântă: Aliluia!

Icos 10
În cazul în care se vede un duh rău aducând veşti rele, cel ce vede să zică: ÎN NUMELE DOMNULUI DUMNEZEU SAVAOT ATOTCREATORUL ÎŢI PORUNCESC SĂ TE ÎNTORCI ÎNAPOI CU ZESTREA TA MURDARĂ, CĂCI DOMNUL ŞTIE CE NE TREBUIE NOUĂ ŞI NU TE-A TRIMIS PE TINE ÎNEGRITULE ISPITITOR, de aceea noi creştinii ortodocşi să strigăm din toată inima noastră aşa:
1. Doamne Dumnezeule opreşte toată gândirea cea rea;
2. Doamne Dumnezeule coboară o rază de neutralizare a tuturor gândurilor rele;
3. Doamne Dumnezeule nu ne lăsa să ne prăbuşim datorită gândurilor rele;
4. Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi cu virtuţii sfinte să gândim binele;
5. Doamne Dumnezeule dă-ne nouă calităţi creştineşti;
6. Doamne Dumnezeule întoarce înapoi toate duhurile care vin să ne ispitească;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 11
Dacă există duhuri rele care persistă spre a face numai rău şi nu vor să se întoarcă înapoi, atunci cel ce vede poate zice: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ SPRE ÎNCERCUIREA ŞI DISTRUGEREA TOTALĂ A ACESTUI ISPITITOR CARE NU VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎNAPOI, iar noi cu toţii să cântăm: Aliluia!

Icos 11
Raza sfântă cu care se poate neutraliza satana şi toţi cei cel însoţesc pe el se numeşte NEUTRIS-9. Slujitorii lui se pot neutraliza cu raza Sfântă Harică pe nume NEUTRIS-8, iar după o zi de postire se poate folosi raza NEUTRIS-7 pentru neutralizarea vrăjilor şi a vrăjitoarelor, iar noi cu toţii să zicem din tot sufletul cu toată smerenia aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară o rază sfântă pentru încercuirea şi distrugerea demonilor care te insultă pe Tine şi fac numai rău omenirii;
2. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-9 pentru neutralizarea lui satan şi a celor care îl însoţesc pe el la lucrul lui cel rău;
3. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-8 pentru a neutraliza pe duhurile rele care îl slujesc pe împăratul întunericului;
4. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-7 pentru neutralizarea relelor făcute de vrăjitori, de vrăjitoare şi de toţi adepţii răului;
5. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 pentru alungarea demonilor de la amiază;
6. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 DEZINTEGRATOR pentru dezintegrarea vrăjilor, a descântecelor şi pentru a lovi demonii care iau o formă luminoasă spre a duce pe creştini în eroare spirituală;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 12
Pentru alungarea demonilor care fac rău omenirii se invocă raza Sfântă DEMOND-1, iar pentru alungarea unui grup întreg se cere de la Domnul Savaot să se coboare raza DEMOND-2. Pentru distrugerea cămăşii negre a lui satan se cere să se coboare rapid raza DEMOND-9. Toate acestea se coboară după o zi întreagă de post şi rugăciune şi a celor ce cântă creştineşte: Aliluia!

Icos 12
Pentru alungarea duhurilor rele care ţipă şi fac scandal contra creştinilor se cere raza sfântă NEUTRIS-5 iar pentru neutralizarea demonilor agresivi se cere raza NEUTRI-4. Pentru neutralizarea demonilor vrăjitori se foloseşte raza NEUTRIS-3, iar pentru neutralizarea agenţilor satanei se invocă raza NEUTRIS-2, drept pentru care spunem aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară raza DEMOND-1 şi raza DEMOND-2 pentru alungarea vrăşmaşilor care ne tulbură pe noi;
2. Doamne Dumnezeule coboară raza Ta cea sfântă NEUTRIS-5 pentru anihilarea şi izgonirea duhurilor rele care ne tulbură şi ne fac numai rău;
3. Doamne Dumnezeule coboară raza NEUTRIS-4 pentru izgonirea imediată a acestor duhuri rele care luptă cu perseverenţă împotriva zidirii Tale;
4. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-3 pentru alungarea demonilor din mări, din ocean şi din orice loc pentru a elibera pe robii Tăi de acolo;
5. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-2 pentru anihilarea tuturor agenţilor satanici;
6. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-1 pentru neutralizarea duhurilor rele, a însoţitorilor duhurilor rele, a amăgitorilor şi a trădătorilor de ţară şi de neam;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 13
Doamne Dumnezeule Savaot împreună cu toate Sfintele Personalităţi cereşti care priviţi spre pământ, vă rugăm din toată inima noastră de creştini să coborâţi RAZELE VOASTRE CELE SFINTE pentru izgonirea tuturor duhurilor rele din ţara noastră şi din toată lumea creştină şi necreştină. Fie ca rugăciunile noastre să fie primite înaintea Sfinţiei Tale. Amin.
Acest ultim condac se poate zice de 3 ori pentru cazuri normale, se poate zice de 7 ori pentru cazuri de tulburare a sufletului omenesc, se poate zice de 12ori pentru alungarea imediată a unor duhuri rele ispititoare, se poate zice de 16 ori pentru distrugerea efectelor vrăjilor şi a farmecelor, se poate zice de 21 de ori pentru alungarea lui satan dacă persistă în lucrarea lui cea rea. Se poate zice de 30 de ori şi numai cu teri zile de post sever, se pot vindeca oameni de boala epilepsie.
Se poate zice de 45 de ori la rând în cazul în care ştim că cineva face direct vrăji, descântece şi multe alte rele, invocări, şi atunci acel răufăcător se va opri. Se poate zice de 90 de ori la rând şi atunci cei ce sunt îndrăciţi se pot elibera de toată lucrarea cea rea demonicească.
Se poate zice de 120 de ori la rând pentru oprirea sataniştilor agresivi indiferent de unde ar fi ei şi ce ar fi ei.
Se poate zice de 200 de ori la rând şi vor dispărea sataniştii din aceea ţară, fie că este creştină sau nu. Cel ce se roagă cu acest acatist trebuie să aibă cel puţin o zi sau două de postire severă.
Pentru realizări rapide se poate posti mai multe zile chiar 7 zile una după alta. În aceste 7 zile de post negru se va citi în permanenţă acest acatist. Cel ce va face acest lucru va avea o mare putere de izgonire a tuturor duhurilor rele, inclusiv a lui satan.
Cel ce va posti 14 zile în mod complect şi se va ruga permanent cu acest acatist îl va putea vedea pe vrăşmaşul satan şi în iad, nu numai pe Pământ. Cel ce va posti complet 20 de zile şi se va ruga cu acest sfânt acatist va putea opri din start orice acţiune diavolească, alungând demonii de la orice om de pe pământ inclusiv demonii care deservesc vrăjitorii sau descântătorii. Cel ce posteşte complet 21 de zile şi se roagă permanent cu acest sfânt acatist va dezlega orice legătură rea de ordin demonicesc ori de ordin satanicesc. Pentru cei ce vor posti 30 de zile în mod complet şi se vor ruga cu acest acatist îl vor putea lega pe satan pentru cât timp va voi acel rugător smerit al Domnului Savaot.
Cel ce a scris acest acatist este un muritor de rând. Cel ce a inspirat este o mare personalitate cerească pe care o veţi vedea în viitor în Noul Ierusalim românesc. Eu vă binecuvântez în numele Domnului Dumnezeu Savaot să puteţi posti, să vă puteţi ruga şi să vi se coboare sfintele raze cereşti la dorinţa şi invocarea dumneavoastră. Fac acest apel către toţi creştinii ortodocşi din România şi din întreaga lume spre a face un front comun împotriva tuturor duhurilor rele care vin, vă ispitesc şi vă duc pe mulţi dintre voi în eroare. Acest acatist a fost dictat dintre unul din Prealuminaţii tatălui Ceresc.
BINECUVÂNTAREA DUMNEZEIASCĂ PESTE VOI TOŢI. AMIN. AMIN. AMIN.

SFANTA IMPARTASANIE


Caci despre aceasta Paine Domnul le-a vorbit nu numai ucenicilor Lui la Cina cea de Taina, ci a glasuit limpede invatand deschis si cu indrazneala in sinagoga si spunand: “Painea pe Care Eu o voi da pentru viata lumii este trupul Meu” (In 6, 51), si iarasi: “Daca nu veti manca trupul Fiului Omului si nu veti bea sangele Lui, nu veti avea viata in voi. Cine mananca trupul Meu si bea sangele Meu are viata vesnica” (In 6, 53-54).

O, ce minune! Vai, ce maretie a iubirii, pe care Dumnezeu a revarsat-o peste noi cu bogatie! Ne-a nascut din nou prin Duhul si ne-am facut un duh cu El, precum spune Pavel: “Cine se lipeste de Domnul e un duh cu El” (1 Co 6, 17).

10. Deci ca sa fim una cu El nu numai dupa duh, ci si dupa trup, carne din carnea Lui si os din oasele Lui, ne-a daruit contactul intim cu El prin aceasta Paine. Caci orice iubire isi are desavarsirea printr-o unire, iar inceputul dintr-o asemanare (…)

Dar iubirea conjugala pare a avea ceva mai mult decat celelalte, “caci din aceasta pricina va lasa omul pe tatal sau si pe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor fi cei doi un trup” (Mt 19, 5), “Taina aceasta mare este, spune dumnezeiescul Pavel, dar eu vorbesc despre Hristos si despre Biserica” (Ef 5, 32).

Acolo deci se vor lipi intr-un singur trup, nu si intr-un singur duh; noi insa prin impartasirea acestei Paini dumnezeiesti nu ne lipim numai, ci ne amestecam cu trupul lui Hristos si devenim nu numai un trup, ci un duh cu El. Vezi ca maretia covarsitoare a iubirii lui Dumnezeu fata de noi are loc si se arata prin daruirea acestei Paini si a acestui Pahar? Fiindca potrivit Psalmistului, “jertfa si ofranda n-ai voit, dar ne-ai intocmit un trup” (Ps 39, 7; Evr 10, 5).

11. O, ce comuniune multipla si nespusa! Hristos S-a facut frate cu noi, intrand in comuniune cu noi atat prin trup, cat si prin sange si prin ele asemanandu-Se noua; ne-a castigat robi adevarati ai Lui rascumparandu-ne prin acest Sange; ne-a facut prieteni ai Lui daruindu-ne aratarea acestor Taine; ne-a legat si armonizat cu Sine insusi prin impartasirea acestui sange facandu-Se un trup cu noi.

Dar si Tata al nostru S-a facut prin dumnezeiescul Lui botez si ne hraneste la sanii Sai ca o mama iubitoare pruncii sugari; si, lucru inca si mai mare si mai uimitor, nu ne hraneste numai cu Sange in loc de lapte, dar si cu Trupul Sau, si nu numai cu Trupul Sau, dar si cu Duhul Lui, pastrand pururea nemicsorata nobletea data noua de El, ducand spre o dorinta mai mare si implinind aceasta dorinta, lasandu-Se nu numai vazut, ci si atins si facut desfatarea noastra, si tinut de fiecare din noi in inima si in insesi maruntaiele noastre, si spunand: “Veniti, mancati Trupul Meu si beti Sangele Meu cei ce doriti viata vesnica, ca sa nu fiti numai dupa chipul lui Dumnezeu, ci si dumnezei si imparati vesnici si ceresti, imbracati in Mine, imparatul si Dumnezeul cerului, infricosatori pentru demoni, dar minunati pentru ingeri, fii iubiti ai Tatalui ceresc, pururea vii, frumosi la fiii oamenilor, locas placut al preainaltei Treimi“.

12. Caci daca prefigurarea acestui Trup l-a indreptat pe Avraam (Fc 14, 18; 15, 6; 22, 2-19), daca prefigurarea acestui Sange i-a pazit in Egipt vii pe intaii-nascuti ai lui Israel (Is 12, 23), daca prefigurarea acestui Sange a curatit si sfintit insasi Sfanta Sfintelor, a aratat pe pamant un cort al Numelui lui Dumnezeu si a facut preoti, arhierei si unsi ai Domnului (Is 16, 34; Evr 9, 11 sq), daca prefigurarea a lucrat acestea, ce va lucra adevarul lor?

Aaron nu intra fara aceasta prefigurare in sanctuar, nici noi nu vom putea pasi in cele ceresti daca nu ne impartasim de acest adevar al lui, nici nu vom avea salas in ceruri, nici nu vom fi salas al Dumnezeului cerurilor, nici jertfa vie si sfanta bineplacuta lui Dumnezeu; caci numai prin El am dobandit apropierea. “Caci ce folos ai de sangele meu, de ma cobor in stricaciune?“, spune imparatul si prorocul David (Ps 29, 9).

13. De aceea, sa ne amestecam sangele cu Sangele lui Dumnezeu, ca sa stergem stricaciunea din el, fiindca mult si negrait folos e in acest Sange. El ne face noi in loc de vechi, si vesnici in loc de vremelnici; ne face nemuritori si vesnic infloritori, ca niste pomi saditi langa curgerile apelor (Ps 1, 3) dumnezeiescului Duh, din care se aduna rod spre viata vesnica.

Caci din rai tasnea un izvor sensibil si adapa fata pamantului nascand rauri sensibile (Fc 2, 10); dar din aceasta Sfanta Masa, pe care potrivit psalmistului Hristos “ne-a gatit-o impotriva” demonilor si patimilor “care ne necajesc” (Ps 22, 5), tasneste un izvor care naste izvoare duhovnicesti, adapa suflete, le urca pana la cer si intoarce ochii ingerilor spre frumusetea in care se vede diversitatea intelepciunii lui Dumnezeu (Ef 3, 10), ii aduce sa doreasca sa se plece spre cele daruite noua printr-un asemenea Sange.

Caci apropiindu-ne de aceste Taine ne facem purpura imparateasca, sau mai bine zis sange si trup imparatesc, si ne prefacem – o, ce minune! – intr-o finalitate dumnezeiasca, intrucat stralucirea lui Dumnezeu vine tainic asupra noastra, ne invaluie in chip extraordinar, ne face unsi-hristosi ai lui Dumnezeu si ne da putere sa stralucim ca soarele in prezenta Tatalui nostru potrivit fagaduintei Lui (Mt 13, 43), numai sa nu impiedice acest lucru vreo pata pusa pe sufletul celui ce se apropie.

14. De aceea, nu numai sa ne curatim inainte si asa sa ne apropiem, dar sa fim atenti la noi insine si, dupa ce am dobandit acest dumnezeiesc dar, sa aratam si multa paza, ca sa ramanem mai presus de patimi si sa vestim virtutile Celui ce a binevoit a locui in noi plecand de la asemanarea cu El in acestea aratata in noi.

Sa ne gandim cu Cine ne unim si de ce lucruri ne-am invrednicit si, uimiti de maretia covarsitoare a darului si a iubirii fata de noi, sa ne randuim fapta, cuvantul si gandul dupa “vointa buna, bine-placuta si desavarsita” a lui Dumnezeu; fiindca un sange al unui nou testament intareste acest Nou Testament, adica Evanghelia lui Hristos, caci spune: “Un testament intra in vigoare dupa moarte” (Evr 9, 17).

Asadar, impartasindu-ne de Sangele Testamentului lui Hristos, sa nu-L facem lipsit de vigoare prin faptele noastre, ca sa nu fim supusi unei osande si pedepse vesnice, pentru ca am socotit un sange comun Sangele Testamentului in care am fost sfintiti (Evr 10, 29).

Caci pe cat de mare e fagaduinta facuta celor ce pazesc sfintirea din impartasire – caci e fagaduita imparatia cerurilor – pe atat de mare e si pedeapsa celor ce s-au facut netrebnici dupa ce au primit darul; “caci daca incalcand cineva legea lui Moise, e ucis fara mila, de o cat mai aspra pedeapsa se va invrednici cel ce a socotit sange comun Sangele Testamentului si a batjocorit acest mare har?” (Evr 10, 28-29).

15. Noi insa, fratilor, va rog sa pazim pentru noi insine nemicsorat harul lui Dumnezeu, intinzandu-ne, intregi spre ascultarea si implinirea sfintelor porunci si aducandu-ne pe noi insine ofranda lui Dumnezeu prin fapte, fiindca si Acela S-a dat pe Sine insusi pentru noi. Insusi Tatal L-a dat pe Fiul Sau Unul-Nascut pentru noi, Insusi Fiul Unul-Nascut al lui Dumnezeu S-a dat pe Sine Insusi, iar noi nu ne vom da la randul nostru pe noi insine nu pentru Acela, ci pentru noi insine?

Cum insa ne vom da pe noi insine lui Hristos Care S-a dat pe Sine insusi pentru noi? Daca vom imbratisa iubirea fata de El si a unora fata de altii; daca ne vom smeri sub mana tare a lui Dumnezeu si din pricina Lui atat fata de noi insine, cat si unii fata de altii “negandind la cele inalte, ci lasandu-ne dusi spre cele smerite” (Rm 12, 16); daca ne vom rastigni dupa putinta trupul impreuna cu patimile si cu poftele lui (Ga 5, 24), daca “ne vom omori madularele noastre pamantesti, betia, desfranarea, necuratia, lacomia, si orice patima rea” (Col 3, 5); daca vom muri pentru pacat si vom trai pentru virtute.

16. Fiindca acestea ne invata trupul rastignit al lui Hristos care ne este pus inainte spre hrana; caci de El suntem in acelasi timp hraniti si invatati sa avem comuniune cu virtutile si patimirile Lui, ca sa traim si sa imparatim vesnic impreuna cu El.

Acest lucru l-a vestit mai dinainte spunand prin prorocul David: “Jertfa de lauda Ma va slavi, si acolo e calea in care ii voi arata lui mantuirea Mea” (Ps 49, 23). Caci, intrucat e celebrat spre aducerea-aminte a celor savarsite de El pentru noi, este o jertfa de multumire, de slava si de lauda pentru El. Si intrucat insusi Trupul si Sangele lui Hristos sta inainte cu adevarat, El graieste lui Dumnezeu si Tatal mult mai bine decat sangele lui Abel - fiindca acela striga la Dumnezeu impotriva fratelui sau (Fc 4, 10), dar Acesta striga pentru noi, al caror frate a socotit lucru vrednic sa se faca Hristos, facandu-ni-L milostiv si impacandu-ne cu Tatal Cel mai de sus – ne graieste insa si noua, aratandu-ne limpede calea iubirii, fiindca El S-a golit pe Sine insusi pana la noi din iubirea Lui pentru noi si Si-a pus sufletul pentru noi aratandu-ne calea smereniei, “pentru ca in smerenia Sa judecata Lui s-a ridicat, si a fost adus ca o oaie spre junghiere” (Is 53, 7), calea ascultarii, pentru ca El insusi a ascultat de Tatal pana la cruce si moarte (Flp 2, 8), calea care ne daruie prin omorarea patimilor viata vesnica.

Pentru ca si El S-a facut mort, si iata e viu in veci, facandu-i vii pe cei ce se lipesc de El prin virtute si credinta, slavindu-i si fiind slavit de ei, impreuna cu Parintele Sau fara de inceput si cu Preasfantul, bunul si de viata facatorul Sau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

CUVANT LA INCEPUTUL POSTULUI CRACIUNULUI


2. Asadar, marturisirea pacatelor e inceputul acestei cultivari, adica al pocaintei si pregatirii ca sa primeasca cineva in sine cuvantul lui Dumnezeu care poate sa mantuiasca sufletele noastre; caci si plugarii de aceea au inventat aratul, pentru ca acesta scoate din sanul pamantului radacinile salbatice si-l face in stare sa primeasca semintele si rasadurile noastre.

Acelasi lucru il face si marturisirea ogorului cuvantator al inimii: dezgroapa si scoate patimile rele din ascunsul ei si o face gata spre primirea sfintelor seminte si in stare de cultivarea si purtarea roadelor virtutilor. Caci asa cum dupa caderea lui Adam pamantul a ajuns sa nasca spini si palamida (Fc 3, 18) si celelalte plante nefolositoare, tot asa si inima omului a ajuns sa nasca patimile si gandurile de rusine si rele, si pacatele care ies din ele.

3. De aceea e necesar, fratilor, ca fiecare din noi sa aiba un parinte duhovnicesc si sa vina la el cu credinta, sa se smereasca inaintea lui si sa-i vesteasca patimile rele ale inimii si, primind medicina duhovniceasca, sa scoata din suflet spinii si palamida pacatului, pe care fiecare din voi le-ati crescut la san prin viata patimasa si iubitoare de placere, si asa sa va plecati urechile la invatatura Duhului si sa ascultati la cele propovaduite si spuse inainte de noi spre folosul comun, iar prin iertarea si binecuvantarea de la noi sa va impacati cu Cel care din neasemanata Sa iubire de oameni a plecat cerurile si S-a pogorat si a aruncat semintele mantuirii in inimile celor ce-L asculta.

Nimeni dintre voi sa nu se abtina de la acest inceput al pocaintei, caci cum va inainta mai departe si va progresa mai bine, daca nu s-a atins nici macar de inceputul virtutilor?

4. E necesar insa ca voi toti sa va sarguiti spre aceasta mai cu seama acum, caci aceste patruzeci de zile ni s-au dat de purtatorii de Dumnezeu Parinti ca inainte-curatire, fiindca duc spre praznuirea anuala a nasterii dupa trup a Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, in care e obiceiul pentru aproape toti crestinii sa vina la impartasirea Sfantului Sau Trup si Sange si prin Acesta sa se uneasca cu El si sa se faca in chip dumnezeiesc un duh si un trup cu El.

Caci daca, asa cum a aratat mai inainte cuvantul nostru si cum va mai infatisa inaintand, fara marturisire si pocainta care urmeaza nimeni nu va fi vrednic nici macar de primirea cuvintelor dumnezeiesti, cum va primi cineva in sine insusi Trupul si Sangele lui Hristos fara sa se fi curatit mai inainte prin marturisire si pocainta pe masura greselilor lui?

De aceea si marele Pavel da marturie si vesteste spunand: “Sa se puna la incercare fiecare pe sine insusi, si asa sa manance din aceasta Paine si sa bea din acest Pahar; caci cine mananca si bea cu nevrednicie, osanda isi mananca si bea, nedeosebind Trupul Domnului” (1 Co 11, 28), nedeosebind adica faptul ca acest Trup fiind fara pacat nu va binevoi sa locuiasca intr-un trup indatorat pacatelor.

5. Caci daca nu e cu putinta sa-si intinda mainile spre Hristos si sa se roage celui care nu le are curate de pacat si n-a indepartat mai intai toata ura si gandurile care vin din aceasta – iar acest lucru il arata iarasi Pavel zicand: “Vrem sa va rugati in tot locul ridicand maini cuvioase, fara manie si ganduri” (1 Tim 2, 8 ) – si daca n-avem indraznire spre Dumnezeu fiindca n-am agonisit o constiinta necondamnata – cum spune ucenicul cel iubit al lui Hristos, Ioan Teologul: “Daca inima noastra nu ne condamna, avem indraznire la Dumnezeu” (1 In 3, 21) – cum vom avea in noi insine pe Dumnezeu si ne vom face concorporali cu El, daca n-am indepartat mai intai de la noi pacatele prin marturisire, nici n-am curatit murdaria care se face sufletului de la ele prin milostenie, curatie, infranare, rugaciune si strapungere a inimii si celelalte fapte ale pocaintei?

Sau nu cumva Dumnezeu nu va primi darul tau, daca nu esti curat atat tu insuti, cat si el – iar acest lucru l-a aratat pe de o parte prin Cain care n-a fost atent la darurile lui, ci i-a zis: “Nu, daca le-ai adus corect, dar nu le-ai impartit corect” (Fc 4, 7), apoi prin Legea veche, care oprea sa se aduca la casa lui Dumnezeu plata unei desfranate (Dt 23,19), iar mai apoi spunand prin Evanghelie: “Du-te mai intai si impaca-te cu fratele tau si apoi venind adu darul tau” (Mt 5, 24) – dar iti va da tie, celui ce nu te-ai curatit mai inainte prin marturisire si pocainta marele Lui dar, Trupul Sau? Ce spui?

Dumnezeu insa nu vrea nici macar ca indreptarile Lui sa fie graite de o gura necurata, caci zice Scriptura: “Iar pacatosului i-a zis Dumnezeu: Pentru ce povestesti indreptarile Mele si iei legamantul Meu in gura ta?” (Ps 49, 19). Nu lasa deci legamantul Sau sa fie luat intr-o gura necurata, dar va da Trupul Sau intr-o asemenea gura?

6. De aceea sa ne curatim mai inainte, fratilor, si gura si trupul si gandirea, si sa ne apropiem cu constiinta buna si curata. Caci daca lucratorii in arama si aurarii care topesc in jurul aramei aur sau argint sau altceva asemanator vrand sa adauge prin lustruire floarea culorii, mai intai le razuiesc curatind orice murdarie, cu cat mai mult noi, care urmeaza sa fim auriti intr-un mod mai bun sau mai bine zis sa fim indumnezeiti, trebuie sa ne curatim mai inainte de orice intinaciune a trupului si a duhului?

Caci nu ne facem stralucitoare numai suprafata, ca arama lustruita, ci toate cele dinauntru. Sa ne apropiem astfel dupa ce ne-am spalat mai inainte de petele din adancul sufletului. Fiindca asa ne vom apropia si de mantuire.

7. Daca insa ne apropiem cu o rea constiinta, nedobandind prin marturisire iertarea de la cel ce a primit puterea de a lega si dezlega unele ca acestea, inainte de a ne fi intors de la Dumnezeu, inainte de a ne fi indreptat dupa indreptarul evlaviei, atunci ne apropiem negresit spre osanda noastra si pedeapsa vesnica, alungand insesi indurarile dumnezeiesti si rabdarea Lui fata de noi, “caci am calcat in picioare pe Fiul lui Dumnezeu, am socotit sange comun sangele testamentului cu care ne-a sfintit si am batjocorit harul Duhului” (Evr 10, 29).

Caci cel care a rupt mantia imparateasca si cel care a aruncat-o in noroi, vor fi supusi negresit aceleiasi osande, iar cel care a varsat un parfum in noroi si cel ce l-a incuiat intr-un vas imputit au facut acelasi rau. Prin urmare, darul dumnezeiesc nu pateste nimic, caci este nepatimitor, dar zboara de la noi in chip nevazut, caci “mirul nu se incredinteaza unui vas putred”; iar ceea ce a patit, daca e supus patimirii, ajungand netrebnic, aceea o va suferi in chip nevrednic cel care l-a adus ofranda.

8. Sa ne facem, asadar, vrednici prin pocainta, sau mai bine zis sa ne aducem ofranda pe noi insine prin faptele pocaintei Celui ce poate sa faca vrednici din nevrednici; si asa sa ne apropiem cu o nadejde ce nu va fi rusinata si cu credinta privind nu simplu la ceea ce se vede, ci la cele ce nu se vad. Fiindca Painea aceasta e ca o perdea care ascunde inauntru dumnezeirea; acest lucru aratandu-l dumnezeiescul Pavel spunea ca El “ne-a innoit o cale noua si vie prin perdea, adica prin trupul Sau” (Evr 10, 20) si prin el urca la ceruri cetatenia noastra – caci acolo e Painea aceasta – si intram in Sfanta Sfintelor cea adevarata prin ofranda in curatie a trupului lui Hristos: “Sa ne apropiem deci, fratilor, cu inima adevarata in certitudinea credintei” (Evr 10, 22).

9. Caci de aceea se numesc Taine, pentru ca nu este pur si simplu ceea ce se vede, ci ceva duhovnicesc si de nespus; si daca, precum spunea Domnul, “Duhul e ceea ce face viu, carnea nu foloseste la nimic” (In 6, 63), daca te uiti numai la ceea ce apare, nu te vei folosi cu nimic, dar daca te uiti la Duhul, adica daca vezi insasi Painea care sta inainte in chip duhovnicesc, atunci te vei face viu impartasindu-te din ea. Caci Ea este “mancarea care nu piere, ci ramane spre viata vesnica” (In 6, 2-7), Painea cea adevarata Care coboara din cer, Care e vie si da viata lumii; pe Care cine nu o mananca, nu va fi viu, dar cel care o mananca va fi viu in veac, nu numai inviind, ci si slobozit fiind de pedeapsa si dobandind imparatia vesnica.

miercuri, 18 noiembrie 2009

,,La început a făcut Domnul cerul şi pământul”


,,La început a făcut Domnul cerul şi pământul”: o unitate închegată, o sinteză: duh şi materie. Cerul este
îngerii, întreg tărâmul îngeresc, şi constituie Biserica nevăzută, cerească şi duhovnicească.
Biserica pământească nu poate fi concepută fără de cea cerească, iar cea cerească fără de cea pământească.

Biserica cerească este modelul primar al celei pământeşti: îngerii sunt fraţii noştri.
Ei nu ne sunt vrăjmaşi, ci sunt de partea noastră; împreună cu ei cântăm noi cântarea nesfârşită a laudei –sfânt, sfânt, sfânt – şi împreună cu ei sărbătorim noi dumnezeiasca Liturghie.
Pentru că hrana îngerilor este pâinea cea cerească: contemplarea lui Dumnezeu.

Biserica a venit pe pământ odată cu Adam. Din preaplinul iubirii, şi din libera Sa voire a făcut Domnul pe
om după chipul Său, aşadar cu libertatea voirii. De îndată ce omul, făptură nou-creată, a intrat de bunăvoie în corul îngerilor ca să cânte aceeaşi cântare, s-a întrupat şi Biserica duhovnicească.
Biserica a primit să fie parte văzută şi parte nevăzută: duh şi materie.
Grădina raiului este casa dintâi a Bisericii.

Căderea în păcat a fost o întinare. Omul s-a întors de la lumină, de la iubire, de la viaţă: de la Dumnezeu.
Urmarea pentru el a fost aşadar întunericul, păcatul,moartea. Sufletul lui s-a rănit, vrerea i s-a întinat.
În locul domniei celor cereşti, a prins putere peste el ţărâna. A început să orbecăie pe un pământ
blestemat.
Dar felul firii sale, după chipul Domnului, nu l-a părăsit de tot. S-a tot stricat, s-a tot dărâmat, dar a rămas
ca o lege din adânc, o temelie din această fire.

Şi tot aşa, vrerea omului,cu putinţa de a desluşi între bune şi rele, a rămas. Şi cu ea a rămas şi cinstea omului.
Păcatul l-a îndepărtat pe om de Dumnezeu, dar nu şi pe Dumnezeu de om. Legătura lui Dumnezeu cu omul nu s-a schimbat. El este dragostea: este veşnic şi neschimbător.
Şi în locul credinţei şi al dragostei pe care omul le-a pierdut, i-a dat Nădejdea.

În nădejde a tot trăit omul până acum, nădejdea îl ţine. De-a lungul întregului Testament al vremilor Vechi,
Dumnezeu îl sprijină, îl creşte şi îi arată drumul: îngerii sunt trimişi cu dinadinsul să coboare şi înfăptuiesc astfel acea scară atotdreaptă de la pământ la cer.
Fiinţa omenească slobodă s-a stricat, şi pe aceasta o vrea Dumnezeu tămăduită iarăşi din preaplinul iubirii.

De la El răsare Mântuitorul şi lucrarea mântuitoare în semne, chipuri şi profeţii mereu noi: aşa ne ţine El să
tragem nădejde. Arca lui Noe şi scara lui Iacob, povestea vieţii lui Iosif, stâlpul cel de nor şi şarpele de aramă,poarta templului lui Iezechiel, cei trei tineri în cuptor şi multe altele, toate caută fără de preget la lucrarea mântuitoare de la capăt. Legământul vechi îl cuprinde pe cel nou pe de-a-ntregul; la împlinirea timpului se ajunge la miezul lucrurilor.
Dumnezeu şi omul se vor uni din nou, cerul şi pământul vor fi iarăşi una: duh şi trup: cele două naturi ale lui Hristos într-un singur ipostas.,,Şi Cuvântul trup S-a făcut…” (Ioan I, 14).
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, Hristos a înmânat oamenilor voia lui Dumnezeu.
I-a dat chip văzut. Am văzut slava Lui: în trupul Lui omenesc, în porumbelul care s-a pogorât peste El, în lumina de pe muntele Taborului, în pâinea şi vinul luate şi văzute cu ochii…
Nu doar că a ştiut şi a cunoscut cele lumeşti, pe cele văzute,ci le-a şi sfinţit.

Cu învierea trupului Său a stricat hotarul dintre viaţă şi moarte; cu înălţarea trupului Său la cer a unit El în chip văzut cerul şi pământul.
Dar chiar dacă ne-am lipsit de prezenţa Sa pe pământ,totuşi El nu ne-a părăsit nici ca duh şi nici ca trup. În chip de limbi de foc cu totul văzute, a împărţit El Duhul cel chezăşuit, asupra Apostolilor. Nu precum unor feţe despărţite, ci în îngemănare de dragoste şi bună voinţă, ca adunare la rugăciune, (Ecclesia, Biserica) au luat aceştia dovada văzută a venirii Mângâietorului.
A fost întâmplare o singură dată petrecută şi care nu se mai repetă. Şi de atunci trăieşte şi lucrează Duhul Adevărului, şi prin Duhul, Tatăl şi Fiul, în Biserică şi prin Biserică. În Biserica de pe pământ Îşi săvârşeşte Hristos viaţa pământească: Biserica este trupul Său.

Prin punerea mâinilor au dat apostolii mai departe acea stare deosebită pe care au primit-o de la Duhul; dar totodată au primit sarcina de a propovădui Evanghelia, şi chiar şi pe aceasta au dat-o mai departe. La început, au purces la aceasta prin viu grai. Dar mai apoi, tradiţia grăită a luat chipul cărţii: evanghelii, epistolii şi descoperiri s-au înscris în cărţi. Multă vreme cele povestite şi cele scrise au mers mână-n mână. Apoi s-a îndepărtat tot ce nu se potrivea cu conştiinţa Bisericii. Şi în fine, după 300 de ani, Biserica păzită de chiar Duhul, a alcătuit Sfânta Scriptură: după canon.

Fără de canon nu avem Biblie, fără de Biserică nu avem canon; un adevăr repetat!

La urma urmei, nu am avea nevoie musai de Scriptură. Dar întrucât avem un trup, înseamnă că avem
nevoie de ea. Biblia, în întregime, este rodul lucrării trupului cu duhul împreună, al lui Dumnezeu cu oamenii, este o lucrare a Bisericii: o expresie văzută a cuprinsului ei. În Scriptură Biserica găseşte tocmai adevărurile care îi dau viaţă, şi pe care le înţelege ca pe cea mai mare comoară a sa. Biblia este cu alte cuvinte ivită din chiar inima noastră, pentru că noi alcătuim Biserica. Purtăm în noi şi păcatul strămoşesc şi rătăcirea prin pustie şi izbăvirea.

Pentru creştinătatea ortodoxă, Biblia este izvorul cel sfânt, nemuritor şi de neînlocuit al Adevărului: Adevărul cel dezvăluit de Dumnezeu şi pus în literă. De la prima până la ultima pagină este vorba despre Adevăr şi Viaţă: despre Hristos. Aşadar, nu despre adevărul geologic,istoric sau ştiinţific, ci despre Adevărul Duhului cel atotcuprinzător: Adevărul Domnului şi al nostru, ,,tainele mântuirii”. Acesta ne-a fost dat ,,spre învăţătură.”(Romani XV, 4)

Hristos nu a lăsat nici fotocopii, nici stenograme, ci mai mult decât atât, o Biserică vie, trăitoare.
Biserica I-a păstrat cuvântul, dar – în afară de câteva expresii – nu în graiul pe care El însuşi l-a vorbit, ci în tălmăcire, adică luând alt chip. Şi tabloul vieţii Lui şi faptele Sale nu sunt predate nouă în proces-verbal amănunţit, ci la mâna-doua şi a treia, ,,aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început” (Luca I, 2).
Aşa se cade înţelepciunii, că litera omoară, dar duhul dă viaţă, zice Domnul.

Duhul nu e legat de nume, locuri sau de şirul anilor. El este viaţă. Şi chiar dacă nu Moise ar fi scris cele întâi cărţi,1 dacă epistolele lui Petru nu ar fi chiar de la acesta, şi Evanghelia după Ioan nu ar fi scrisă chiar de el, acestea sunt lucruri cu greutate mai mică. Scrierile acestea nu pierd din autoritate sau autenticitate din această cauză.,,Sunt din Biserică, şi pentru Biserică este de ajuns”.(Homiakov)

Orice ortodox citeşte Biblia cu de la sine voie, pe limba lui. Dar cu firească smerenie, el îşi dă seama că
judecarea faptelor după a sa cugetare pătimaşă nu îi e de bună îndrumare: de aceea este nevoie de o privire mult mai cuprinzătoare, de experienţe acumulate, şi, mai mult de toate - de sfinţenie: de curăţia inimii, care te face să-L vezi pe Dumnezeu. Şi acest lucru, muritorul de rând nu îndrăzneşte să creadă a-l avea. (Fapte VIII, 30-31)

Acatistul vindecarilor de boli sufletesti al MAICII DOMNULUI


ACATISTUL VINDECĂRILOR DE BOLI AL MAICII DOMNULUI


Rugaciuni incepatoare:

TROPAR (GLAS V)

Binecuvântată ai fost Preasfântă Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos, să faci vindecări celor ce se roagă către tine, de aceea noi strigăm cu nădejde, vindecă-ne pe noi Preacurată, de toate bolile sufleteşti şi trupeşti.

CONDAC 1
După Sfânta Ta înălţare la ceruri şi după minunata primire cerească care Ţi s-a făcut, ai primit un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, un sobor minunat al tău, un loc pe pământ unde se proslăveşte numele Tău, precum şi darul de a vindeca, pe cei ce cu dragoste către tine zic: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului Iisus Christos.

ICOS 1
Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste tine, Preacurată Maică şi Fecioară Maria, dăruindu-Ţi-se daruri multe şi foarte mari drept pentru care s-a văzut aceasta de-a lungul veacurilor, iar noi cântăm cu cinste aşa :
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară
Vindecă-ne, binecuvântată
Vindecă-ne, Maică Preastrălucită
Vindecă-ne, Maică a creştinilor,
Vindecă-ne, Preasfântă
Vindecă-ne, Prealuminată
Vindecă-ne, ajutătoarea noastră
Vindecă-ne, pe noi, căci eşti nădejdea noastră
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.


CONDAC 2
Toţi cei care au avut evlavie către tine, ori s-au rugat fierbinte, spre a fi vindecaţi, le-ai oferit al tău ajutor Preacurată, iar cei vindecaţi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 2
Bărbaţi, feciori, femei, fete, maici, călugări, preoţi sau episcopi, care au fost bolnavi şi au cerut ajutorul tău, de vindecare, au fost vindecaţi în mod miraculos, de aceea noi strigăm aşa:
Vindecă-ne, pe noi Prealăudată Fecioară
Vindecă, mamele noastre
Vindecă, copiii noştri
Vindecă, părinţii noştri
Vindecă, rudele noastre
Vindecă, fecioarele noastre
Vindecă, feciorii noştri
Vindecă, pe toţi din poporul nostru
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 3
Fiind o personalitate cerească foarte sensibilă, auzi destul de bine şi foarte repede rugăciunile care se fac către tine Preasfântă, dar şi pe cei care cântă din toată inima Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 3
Pe cei ce cheamă numele tău cu smerenie şi cu multă evlavie, îi ajuţi foarte repede, scoţându-i din necazuri, vindecându-i pe ei, sau pe cei din familiile lor, căci strigăm:
Vindecă-ne, vindecătoarea noastră
Vindecă-ne, protectoarea noastră
Vindecă-ne, pe noi Maică nebiruită
Vindecă-ne, de toate bolile noastre
Vindecă, sufletele noastre
Vindecă, bolile noastre trupeşti
Vindecă, rănile noastre sufleteşti
Vindecă, pe toţi cei ce vin spre tine
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 4
Pentru marea milă a ta, pe care o ai faţă de neamul nostru creştinesc, noi cerem acum al tău ajutor ceresc şi cu smerenie multă, cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 4
Pentru cei ce au evlavie sau dragoste sfântă către tine Preaminunată Fecioară şi îţi cer vindecare de boli, sau a unor părţi ale trupului, tu îi vindeci aplicând o metodă de vindecare cerească după care vindecându-se strigă aşa:
Vindecă-ne, Preasfântă Fecioară de bolile noastre
Vindecă-ne, mâinile noastre
Vindecă-ne, picioarele noastre
Vindecă-ne, neputinţele noastre
Vindecă-ne, de dureri de cap
Vindecă-ne, de bolile ochilor
Vindecă-ne, de bolile nasului
Vindecă-ne, de bolile gâtului, ale părului, ale oaselor şi ale tuturor organelor interne
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 5
În bunătatea ei spirituală, Maica Domnului nostru Iisus Christos, a transmis către români că pot vindeca, pe oricine prin mai multe metode, de aceea noi strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 5
Metodele de vindecare ale Preasfintei Fecioare sunt metode generale şi metode speciale, aplicând fiecărui rugător, ceea ce I se cuvine, de aceea noi invocând bunătatea ei zicem:
Vindecă, Preacurată pe robii lui Dumnezeu
Vindecă, Preasfântă pe cei ce te iubesc spiritual
Vindecă, Preabinecuvântată pe cei binecuvântaţi
Vindecă, Preafrumoasă Fecioară pe cei cu suflet bun
Vindecă, Preaîndurată pe cei de faţă
Vindecă, Preastrălucită pe cei ce sufăr
Vindecă, Prealuminată pe cei singuri
Vindecă-i pe cei ce nu au pe nimeni pe lume
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 6
Metodele generale de vindecare ale Maicii Domnului constau în folosirea reţetelor sfinte de ordin general, în folosirea razelor cât şi în folosirea Sfinţilor Îngeri vindecători din sfântul ei sobor, care cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 6
Metodele de vindecare cât şi de tratament ceresc, se aplică numai celor ce cred, care se mărturisesc de păcatele lor, fac pocăinţe din tot sufletul, iar cei ce nu cred, nu se vor vindeca, dar noi zicem aşa:
Vindecă-ne pe noi cu razele tale sfinte
Vindecă-ne pe noi cu ajutorul sfinţilor tăi Îngeri
Vindecă-ne pe noi, căci credem în Fiul tău
Vindecă-ne pe noi căci te ştim că poţi face minuni
Vindecă-ne pe noi căci ne lepădăm de păcate
Vindecă-ne pe noi căci ne lăsăm de toate relele
Vindecă-ne pe noi căci vom face pocăinţă
Vindecă-ne, pe noi păcătoşii şi nevrednicii
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 7
Cei chinuiţi de duhuri rele se pot vindeca dacă fac mărturisire, apoi se leapădă de toţi adepţii răului, cântând din toată inima lor, cântare sfântă şi Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 7
Bolnavii care se roagă, postesc, se smeresc şi citesc acatistele şi paraclisele Maicii Domnului, apoi fac canon de pocăinţă sinceră şi severă, se pot vindeca fără intervenţia altcuiva, căci Maica Domnului, Sfinţii, Sfintele, Îngerii şi Sfintele Puteri Cereşti îl aud, înlesnindu-i vindecarea, iar noi strigăm:
Vindecă-ne, pe noi care ne rugăm ţie
Vindecă pe cei chinuiţi de duhuri rele
Vindecă pe cei ce se lepădă de rău
Vindecă pe cei ce citesc acatistele tale
Vindecă pe cei ce citesc sfintele tale paraclise
Vindecă pe cei ce singuri îşi fac canon de pocăinţă
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 8
Maica Domnului ne poate vindeca în mod special, folosind raze vindecătoare de mare efect, de aceea noi trebuie să o respectăm, într-un mod deosebit cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 8
Pentru cazurile de conlucrare activă sau interpersonală, Maica Domnului poate transmite, anumite reţete direct din sfântul ei sobor, care impune folosirea strictă a unor condiţii secrete de viaţă, de aceea noi cerem îndreptare rugându-ne aşa:
Vindecă-ne pe noi în mod special
Vindecă-ne cu razele vindecătoare de mare efect
Vindecă-ne căci noi te respectăm
Vindecă-ne căci noi te preacinstim
Vindecă-ne cu reţetele tale spirituale
Vindecă-ne cu metodele tale cereşti
Vindecă-ne de bolile psihologice
Vindecă-ne în mod secret şi spiritual
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 9
Unele îmbolnăviri provin din radiaţii planetare, datorită unor interferenţe de radiaţii cosmice, cu cele pământeşti, sau datorită acţiunii negative, ale unor persoane cu care intră în contact, dar apelând la metodele Maicii Domnului, cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 9
Unele boli cum ar fi tristeţea, neînfrânarea, lăcomia, ura sau invidia, se pot vindeca prin rugăciune, prin postire, prin curmarea unor dorinţe păcătoase, cerând ajutorul spiritual al Maicii Domnului, şi strigând aşa:
Vindecă-ne pe noi de radiaţiile planetare
Vindecă-ne pe noi de interferenţe radioactive
Vindecă-ne pe noi de acţiunea negativă a altora
Vindecă-ne pe noi de tristeţe
Vindecă-ne pe noi de înfrânare
Vindecă-ne pe noi de lăcomie
Vindecă-ne Preacurată de ură şi de invidie
Vindecă-ne pe noi de toate bolile psihologice
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 10
Lipsa sensibilităţii sufleteşti, a comuniunilor sfinte, fuga după înavuţire fără rost, creează uneori stări de iresponsabilitate, care duc la dezechilibru care provoacă chin psihologic sau fizic, de aceea trebuie să ne întărim duhovniceşte, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 10
Pentru eliminarea tuturor defecţiunilor de ordin psihologic, Maica Domnului a recomandat autocunoaşterea şi autostudierea personală, atât fizică cât şi psihologică sufletească, în raport cu mediu sau cu societatea, de aceea noi strigăm din toată inima, aşa:
Vindecă-ne Preacurată de dezechilibru sufletesc
Vindecă-ne de toate stările rele
Vindecă-ne pe cei ce nu se cunosc
Vindecă-ne pe cei ce nu ştiu ce boli au
Vindecă-ne pe cei ce doctorii nu-i pot vindeca
Vindecă-ne persoanele cu boli incurabile
Vindecă-ne persoanele cu boli grele
Vindecă-ne pe noi păcătoşii de toate bolile, pe care ni le ştim sau pe care nu ni le ştim
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 11
Autoperfecţionarea prin autostudiere sau prin autocunoaştere, folosind metodele personale sau singulare, poate duce la eliminarea multor defecte şi boli de aceea merită, să aducem cinstire Maicii Domnului cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 11
Persoanele care au descoperiri sfinte, comunicări cereşti, Dumnezeieşti de la Maica Domnului, ori de la personalităţile Îngereşti, pot lărgi domeniul cunoaşteri şi al vindecărilor de tot felul, de aceea cântăm aşa:
Vindecă-ne pe noi de bolile intime, Preacurată Maică
Vindecă-ne şi ne învaţă pe noi
Vindecă-ne şi ne instruieşte pe noi
Vindecă-ne şi arată-ne nouă adevărul
Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii
Vindecă-ne şi ne perfecţionează pe noi
Vindecă-ne şi ne întăreşte pe noi
Vindecă-ne şi nu ne lăsa neştiutori
Vindecă-ne, pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 12
Maica Domnului a spus către români: ”-Când cunoşti mai mult, ştii cât să ceri şi ce să ceri, pentru tine sau pentru alţii”, dar noi cerând vindecarea şi tot ce ne trebuie, cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 12
Maica Domnului are peste 200(două sute) de raze sfinte cu care lucrează putând vindeca boli ale oamenilor, ale animalelor, ale păsărilor, ale albinelor, ale peştilor, cât şi ale plantelor, de aceea noi cântăm aşa:
Vindecă Preasfântă Fecioară pe toţi care îţi cer ajutor
Vindecă Preacurată şi animalele noastre cele bolnave
Vindecă Preabinecuvântată păsările noastre
Vindecă Preamărită Fecioară albinele noastre
Vindecă Preafericită peşti şi toate vieţuitoarele marine
Vindecă Preastrălucită plantele şi pomii noştri
Vindecă Prealuminată şi cerealele de bolile lor
Vindecă Preabună Maică pe toţi cei ce se îmbolnăvesc
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos.

CONDAC 13
O, de trei ori fericită şi Preanevinovată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Christos, vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia (numele),de toate bolile ştiute şi neştiute, căci cu dragoste şi cu smerenie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice icosul 1, după care condacul 1 iar la urmă această rugăciune .


RUGĂCIUNE DE VINDECARE ADRESATĂ MAICII DOMNULUI
Sfântă, Preacurată, Preaminunată şi Binecuvântată Maică a Domnului Iisus Christos, ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi cât şi pe cei din familiile lor, de bolile lor cele grele, transmisibile sau netransmisibile.
Fie, ca toţi creştinii să te preamărească şi să te preacinstească pe tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Amin!

,,acatist pentru linistea sufleteasca,,ACATISTUL LINIŞTIRII SUFLETEŞTI

Rugaciuni incepatoare:

TROPARUL (Glas 1)
Liniştitorul cel Sfânt şi minunat al valurilor înspumate şi salvatorul trupesc şi sufletesc al Sfântului Petru, linişteşte-ne pe noi sufleteşte şi trupeşte, şi salvează pe toţi aleşii tăi, din focul ce va fi să vină, ca să-ţi cântăm Iisuse salvator ceresc, salvează-ne pe noi păcătoşii.

CONDAC 1
Trimis ai fost de Dumnezeu pe pământ să salvezi neamul omenesc de la prăbuşire totală, iar noi cei de acum îţi cântăm : Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

ICOS 1
Planul cel Sfânt şi Dumnezeiesc a fost realizat prin tine Doamne Iisuse care ai acceptat smerita lucrare de a te întrupa în pântecul Preacuratei Maicii Tale, Tu care eşti necuprins în ceruri, ai fost cuprins de pântece feciorelnic, iar noi cântăm aşa :
Iisuse, liniştea noastră,
Iisuse, liniştea urmaşilor tăi,
Iisuse, liniştea Dumnezeiască,
Iisuse, liniştea mai presus de cea omenească,
Iisuse, liniştea cugetărilor noastre,
Iisuse, liniştea copiilor noştri,
Iisuse, liniştea celor tulburaţi,
Iisuse, liniştea celor înviforaţi cu idei sau fapte rele,
Iisuse, liniştea celor împovăraţi cu minciuni sau vorbe deşarte,
Iisuse, liniştea celor smeriţi,
Iisuse, liniştea celor ce nu sunt amăgiţi,
Iisuse, liniştea celor curaţi la suflet,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 2
Dragoste multă având Maica de la tine, nu s-a tulburat când I s-a vestit de dreptul Simion, ca prin sufletul ei va trece sabia, ci mai vârtos a cântat lui Dumnezeu: Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 2
Sfânta Familie compusă din Preacurata Fecioară, dreptul Iosif protectorul şi micuţul prunc Iisus :nu s-a tulburat la vestirea de către Îngerul trimis din Împărăţia Cerurilor, care a zis: “ –Scoală, Iosife, ia pruncul şi pe Fecioara şi fugi în Egipt, că Irod împăratul, a pus gând rău pruncului. “ Cu toţii ascultând a-ţi făcut, aşa cum s-a poruncit, iar noi cântăm din toată inima aşa :
Iisuse, liniştea Sfintei familii,
Iisuse, liniştea familiilor noastre,
Iisuse, liniştea rugăciunilor noastre,
Iisuse, liniştea Sfinţilor Îngeri păzitori,
Iisuse, liniştea Sfinţilor ocrotitori,
Iisuse, liniştea Heruvimilor mângâietori,
Iisuse, liniştea Serafimilor ascultători care cântă melodios,
Iisuse, liniştea Sfinţilor Îngeri de la tronul tău ceresc,
Iisuse, liniştea Domnilor cereşti,
Iisuse, liniştea Sfinţilor Arhangheli şi a oştirilor cereşti ordonate,
Iisuse, liniştea Scaunelor cereşti,
Iisuse, liniştea Începătoriilor,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 3
Întorcându-vă din Egipt şi stabilindu-vă în Nazaret, a-ţi căutat liniştea cea minunată, lucrând în pace şi cântând lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 3
La vârsta de 12 ani trup de copil având, dar inteligenţa fiind Dumnezeiască, ai uimit pe toţi învăţaţii timpului acela, care timp de trei zile le-ai explicat adevărurile sfinte, drept pentru care unii s-au lămurit, iar noi cu linişte şi pace în suflet cântăm :
Iisuse, liniştea Nazaretului,
Iisuse, liniştea pământească,
Iisuse, liniştea lucrătorilor cinstiţi,
Iisuse, liniştea copiilor ascultători,
Iisuse, liniştea dezbaterilor sfinte,
Iisuse, liniştea celor ce te-am auzit,
Iisuse, liniştea celor ce te-am ascultat,
Iisuse, liniştea celor care I-ai învăţat,
Iisuse, liniştea celor pe care I-ai luminat,
Iisuse, liniştea celor care, pe calea adevărului au umblat,
Iisuse, linişte duhovnicească,
Iisuse, linişte nepricepută de mintea omenească,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 4
Tulbureala vremurilor acelora şi vuietul zgomotos al evenimentelor din timpul tinereţii tale pământeşti nimic rău nu ti-au făcut Doamne Iisuse ci pe toate le-ai petrecut, iar noi cântăm cu drag : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 4
Dincolo de vremuri a fost Tatăl Ceresc, care te-a ocrotit, cu ocrotire cerească, nimeni nu s-a atins de tine, fiindcă ai fost supravegheat şi îndrumat iar noi din toată inima strigăm:
Iisuse, liniştea tinereţilor tale,
Iisuse, linişteşte şi pe tinerii din zilele noastre,
Iisuse, liniştea celor din jurul tău,
Iisuse, liniştea celor ce te-au dorit mereu,
Iisuse, linişte netulburată,
Iisuse, linişte mult visată,
Iisuse, linişte neînviforată,
Iisuse, linişte necurmată,
Iisuse, linişte mult prea-adevărată,
Iisuse, linişte nefurată,
Iisuse, linişte ponderată,
Iisuse, linişte prea-curată,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 5
Botezând la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul aducea pace şi linişte, în sufletele multora, iar când te-a văzut a zis : “Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii !” iar noi cu toţii într-un glas să cântăm : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 5
Zbuciumul multora s-a potolit la botezul Sfântului Ioan, iar la botezul tău Doamne, glas ceresc s-a auzit de la Tatăl care spunea : ” Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit “, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a aşezat pe umărul tău, apoi plecând în pustiu în pace şi linişte ai postit 40 de nopţi, rugându-te către Tatăl Ceresc, iar noi cântăm :
Iisuse, liniştea celor botezaţi,
Iisuse, liniştea celor ce se pocăiesc,
Iisuse, liniştea celor ce la nimeni rău nu doresc,
Iisuse, liniştea celor ce au auzit glasul părintesc al Tatălui Ceresc,
Iisuse, liniştea celor ce postesc,
Iisuse, liniştea celor ce cu bună nevoinţă se nevoiesc,
Iisuse, liniştea celor ce te iubesc,
Iisuse, liniştea celor ce în virtuţi creştineşti înfloresc,
Iisuse, liniştea celor ce slăvesc pe Bunul Dumnezeu,
Iisuse, liniştea celor ce slăvesc Puterile Cereşti,
Iisuse, liniştea celor ce nu se grăbesc să facă rău,
Iisuse, liniştea celor ce sunt ca tine,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 6
Într-un mod foarte liniştit l-ai alungat pe vicleanul ispititor care era dornic să vadă, cine eşti, şi tu I-ai poruncit să meargă înapoia ta şi să se închine lui Dumnezeu, iar el fugind nu I-a cântat lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 6
După postirea minunată în pustiu şi după alungarea ispititorului vrăşmaş ai început să alegi pe Sfinţii Apostoli, din oameni neţinând cont de vârsta lor, iar noi aşa cântăm :
Iisuse, linişte Dumnezeiască pe pământ,
Iisuse, linişte sfântă şi strălucitoare,
Iisuse, linişte minunată care niciodată nu moare,
Iisuse, linişte binecuvântată de Tatăl nostru cel Ceresc,
Iisuse, liniştea rugăciunii smerite,
Iisuse, liniştea vieţuirii cinstite,
Iisuse, liniştea în duh şi adevăr,
Iisuse, liniştea Sfinţilor Apostoli,
Iisuse, liniştea celor ce te-au cunoscut,
Iisuse, liniştea celor cu vârstă înaltă,
Iisuse, liniştea celor cu vârstă mijlocie,
Iisuse, liniştea feciorilor şi a fecioarelor curate,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 7
Propăvăduind Sfânta Evanghelie ai făcut minuni mari, ai plătit vama cu un ban scos din gura unui peşte ai înviat morţii, scoţând rudele din zbuciumul provocat de moartea celor apropiaţi, ai oprit vântul şi valurile mării cu puterea Ta supra-omenească, l-ai salvat pe ucenicul Tău Petru de la înnec, iar altă dată pe toţi cei 12 Apostoli, care strigau înfricoşaţi: “Scoală Doamne, că noi pierim !” aşa şi noi acum strigam: Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 7
Oamenii care au văzut certarea mării şi oprirea vântului au rămas miraţi şi se întrebau: “Cine este acesta, de care vântul şi valurile mării ascultă?” Iar noi acum liniştiţi cântăm:
Iisuse, liniştitorul valurilor mării,
Iisuse, liniştitorul vântului,
Iisuse, liniştitorul sufletelor Sfinţilor Apostoli,
Iisuse, liniştitorul întregului zbucium,
Iisuse, liniştitorul sufletelor celor aleşi de tine,
Iisuse, liniştitorul celor ce s-au neliniştit,
Iisuse, liniştitorul celor ce s-au întrebat,
Iisuse, liniştitorul celor ce pe toate le-au priceput,
Iisuse, liniştitorul celor ce sunt în multe nevoi,
Iisuse, liniştitorul celor ce sunt oameni ca noi,
Iisuse, liniştitorul celor smeriţi şi binecuvântaţi,
Iisuse, liniştitorul celor greu încercaţi,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe supuşii tăi.

CONDAC 8
Cei care au fost zbuciumaţi de duhurile răului, nu puteau dormi şi nici locui în aşezăminte omeneşti, iar lui Dumnezeu nu puteau să-I cânte: Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 8
În mai multe rânduri ai scos duhurile rele din oameni, din copii sau femei, curăţându-i, luminându-i şi liniştindu-i, noi cântăm aşa:
Iisuse, liniştitorul celor care au fost bântuiţi de duhuri rele,
Iisuse, liniştitorul celor ce nu puteau locui în locuinţe
Iisuse, liniştitorul celor ce au trăit în morminte,
Iisuse, liniştitorul celor ce aveau duh rău şi ieşeau la drum,
Iisuse, liniştitorul şi curăţătorul Mariei Magdalena,
Iisuse, liniştitorul femeii canonience,
Iisuse, liniştitorul şi vindecătorul femeii canonience,
Iisuse, liniştitorul copilului care era aruncat în foc sau apă de duhurile rele,
Iisuse, liniştitorul şi vindecătorul oamenilor chinuiţi de duhurile necurate,
Iisuse, liniştitorul creştinilor,
Iisuse, liniştitorul sfânt şi preacurat, biruitor asupra tuturor relelor,
Iisuse, liniştitorul celor ce nu te ştiau,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe supuşii tăi

CONDAC 9
Voind unii tulburaţi cu duhul, să te ia şi să te arunce într-o prăpastie, nimic nu au reuşit, căci trecând printre ei ai plecat din locul acela, iar aceia nedându-şi seama de nimic, nu cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 9
Unii nu au vrut să asculte vestea bună a Împărăţiei Cerurilor ci se nelinişteau iscodind sau căutând motive Fiului lui Dumnezeu, dar toţi fiind loviţi în faptă sau în cuvânt de Duhul Domnului Iisus Christos, plecau fără cuvânt de crâncenare, iar noi cântăm aşa:
Iisuse, liniştitorul celor ce au vrut să te arunce în prăpastie,
Iisuse, liniştitorul celor ce aprig se porniseră împotriva ta,
Iisuse, liniştitorul celor ce te urmăreau fără motiv,
Iisuse, liniştitorul celor ce te iscodeau,
Iisuse, liniştitorul celor ce cu dragoste te priveau,
Iisuse, liniştitorul şi vindecătorul soacrei Sfântului Petre
Iisuse, liniştitorul sutaşului căruia I-ai vindecat sluga,
Iisuse, liniştitorul şi speranţa celui vindecat la Siloam,
Iisuse, liniştea şi vederea orbului din naştere,
Iisuse, liniştea leproşilor vindecaţi,
Iisuse, liniştea surorilor lui Lazăr cel înviat după 4 zile,
Iisuse, liniştea lui Zaheu vameşul care s-a pocăit de faptele lui,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe supuşii tăi

CONDAC 10
Oamenii cei răi văzând minunile tale şi propăvăduirea ta cea minunată împinşi de duhuri rele s-au gândit să te prindă, uitând să cânte lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 10
Ştiind că vei fi trădat, prins şi răstignit, de trei ori ai vestit Apostolilor tăi, pătimirile tale, apoi schimbându-te la faţă, pe muntele Taborului le-ai arătat fiinţa ta Dumnezeiască, iar ei neputând privi întreaga-ţi strălucire au căzut jos iar noi cu cinste strigăm :
Iisuse, linişte dorită,
Iisuse, linişte neoprită,
Iisuse, linişte sfântă care nu te-ai tulburat uşor,
Iisuse, linişte primitoare de veşti rele,
Iisuse, linişte primitoare de patimi,
Iisuse, linişte strălucitoare care te-ai arătat în muntele Tabor,
Iisuse, linişte cuprinzătoare dintre Moise şi Ilie,
Iisuse, linişte arătătoare de Dumnezeu,
Iisuse, linişte cu efect minunat,
Iisuse, linişte cutremurătoare,
Iisuse, liniştea mea de viaţă viitoare,
Iisuse, linişte sfântă cu adâncă chemare,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 11
Bătrânii, cărturarii şi arhiereii au beneficiat de un trădător pe nume Iuda Iscariotul, care neliniştit fiind a acceptat, să facă vânzare pentru 30 de arginţi, uitând să cânte lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 11
Făcând Cina de taină, care înfricoşătoare era, datorită relelor ce se lucrau, împreună cu cei 12 Apostoli ai stat la masă, iar celui ce urma să te trădeze, I-ai spus cu linişte Dumnezeiască : ” du-te şi împlineşte ce ai de împlinit “. după ce trădătorul a plecat, împreună cu ceilalţi ai intrat în grădina Ghetsimani, unde lacrimi de sânge curgeau din fiinţa ta Dumnezeiască, iar Tatăl ţi-a trimis un Sfânt Înger de întărire, iar noi cântăm aşa:
Iisuse, linişte de nedescris pentru noi,
Iisuse, linişte desăvârşită în faţa multor nevoi,
Iisuse, linişte minunată care ai înfruntat pe trădător,
Iisuse, linişte de nedescris care nu l-ai oprit pe trădător,
Iisuse, linişte tainică care pentru tot te-ai pregătit,
Iisuse, linişte înfricoşătoare la Cina cea de taină ,
Iisuse, liniştea celor rămaşi cu tine,
Iisuse, liniştea rugăciunii tale,
Iisuse, liniştea lacrimilor amare,
Iisuse, liniştea lacrimilor de sânge,
Iisuse, liniştea minunată care ai văzut pe îngerul de întărire,
Iisuse, liniştea dispusă spre jertfă şi sacrificiu suprem,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 12
Oamenii cei răi însoţiţi de trădător au venit în grădina Ghetsimani, au luat pe Domnul Iisus şi l-au legat, iar Petru Apostolul, aprinzânde-se a tras sabia şi a tăiat urechea lui Malhus, iar Domnul Iisus I-a zis : ” Bagă sabia la loc în teacă, că cel ce dă cu sabia, de sabie va pieri. “ Atunci toţi s-au risipit, iar cei ce l-au luat pe Domnul Iisus, nu au cântat : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 12
Ai fost supus judecăţii nedrepte, Doamne Iisuse ai fost purtat de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod (Agripa ), ai fost îmbrăcat cu haina roşie, cu cunună de spini pe cap, cu trestie bătut, la stâlp legat şi biciuit, spre Golgota dus cu crucea în spate, iar femeile plângeau. Însă Tu le-ai spus : “nu mă plângeţi pe mine fiice ale Ierusalimului, ci plângeţi-vă pe voi. “ Apoi răstignit pe cruce ai zis : “Iartă-le, Tată Ceresc, că aceştia nu ştiu ce fac “ , după care ai strigat cu glas tare : Tată Ceresc, în mâinile tale îmi dau Duhul meu “.
Atunci, cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a rupt în două, prea Curata Maica Ta s-a întristat, iar noi strigăm aşa :
Iisuse, liniştea celui ce pe toate le-ai acceptat,
Iisuse, liniştea îndurărilor,
Iisuse, liniştea suferinţelor,
Iisuse, liniştea îndurată a celor ce te-au urmat la calvar,
Iisuse, liniştea celor ce te plângeau,
Iisuse, liniştea Veronicăi care pe faţă te-a şters,
Iisuse, liniştea minunilor de pe ultimul drum,
Iisuse, liniştea iubitorilor Tăi de acum,
Iisuse, liniştea puterii tale Dumnezeieşti, ce mult ai suferit pentru noi,
Iisuse, liniştea celor iertaţi,
Iisuse, liniştea tâlharului binevoitor,
Iisuse, liniştea Sfântului Ioan Evanghelistul, care a luat-o în grijă pe Preacurata Maică a Ta,
Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 13
A treia zi după scripturi ai înviat, Doamne Iisuse Christoase iar noi creştinii din România şi din toată lunea cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia
Acest condac se zice de trei ori după care icos 1 şi apoi condac 1.

Rugăciune pentru liniştiri sufleteşti

Doamne Iisuse Christoase, Mântuitorule al nostru, protectorule şi binefăcătorule al întregii omenirii, linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti. Amin.