joi, 19 noiembrie 2009

ACATISTUL RAZELOR SFINTE IZGONITOARE DE DUHURI RELE


ACATISTUL RAZELOR SFINTE IZGONITOARE
DE DUHURI RELE

Rugaciuni incepatoare:
Troparul razelor sfinte izgonitoare de duhuri rele (glas V)
Doamne Dumnezeule cel veşnic, mare şi atot puternic, împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti din Sfânta Împărăţie Cerească, sloboziţi razele voastre cele sfinte spre a izgoni pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi care vin în poporul nostru românesc pentru al subjuga spiritual şi material.
Aşa Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti, ajută-ne pe noi creştinii ortodocşi în lupta aceasta de izgonire a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi care caută prin orice mijloace să ne facă nouă numai rău. Ajută-ne pe noi toţi cei ce sunteţi în Sfânta Împărăţie a Cerurilor.

Condac 1
Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi poporul nostru românesc, precum şi sfânta noastră credinţă ortodoxă pentru a nu fi distrusă de acţiunile tuturor vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi căci noi strigăm aşa: Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri!

Icos 1
Doamne Dumnezeule, împreună cu toţi Sfinţii şi toate Sfintele Puteri Cereşti puteţi să apăraţi neamul nostru românesc şi creştinesc de invazia duhurilor rele, cât şi de invazia necredincioşilor şi a răilor lucrători care de-a pururea stau cu duhul şi cu faptele lor împotriva celor ce fac binele, dar noi creştinii ortodocşi sperând în marea milă a milostivirilor cereşti strigăm din toată inima noastră aşa:
1. Doamne Dumnezeule ajută-ne pe noi toţi;
2. Doamne Dumnezeule ajută creştinismul ortodox român;
3. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi credincioşii din poporul nostru român;
4. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi fii şi fiicele noastre;
5. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi urmaşii noştri să meargă pe calea cea bună;
6. Doamne Dumnezeule sfinţeşte pe rugătorii ortodocşi;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 2
Cu toate că suntem oameni, fie aleşi, fie cu misiuni speciale, fie ascultători sau cu frică de Dumnezeu, trebuie să cerem ajutorul cel sfânt şi ceresc cântând cu multă demnitate creştinească: Aliluia!

Icos 2
Domnul Dumnezeu Savaot a cercetat neamul nostru omenesc şi în special pe români şi a dispus în mod special ca România să fie apărată de toate duhurile rele şi de toţi duşmanii care vin să facă greutăţi şi să exploateze poporul. De aceea a comunicat mai multor aleşi din acest popor numele mai multor raze sfinte protectoare şi care pot izgoni şi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Cei care au inimă curată şi gânduri curate să se roage cu smerenie aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele tale protectoare;
2. Doamne Dumnezeule coboară peste poporul românesc razele înţelepciunii sfinte;
3. Doamne Dumnezeule coboară peste noi toţi razele de însănătoşire;
4. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele Sfinţirii;
5. Doamne Dumnezeule coboară peste noi raze de întărire spirituală şi fizică;
6. Doamne Dumnezeule coboară peste cei aleşi razele Secretelor Tale cereşti;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 3
Cu toată dragostea cea sfântă şi cerească alături de Domnul Dumnezeu Savaot multe şi foarte multe Sfinte Personalităţi Cereşti s-au oferit să ajute poporul nostru românesc şi creştinesc , care a construit biserici, mănăstiri, schituri, au făcut cărţi şi sfinte icoane, cântând Domnului : Aliluia!

Icos 3
Înarmaţi cu Sfânta Cruce, mulţi creştini evlavioşi, mulţi pustnici şi multe pustnice, mulţi călugări şi multe călugăriţe, mulţi ierarhi şi preoţi cu viaţă sfântă alungau duhurile rele, care năvăleau în toate zilele şi în toate nopţile spre a face rău multor oameni din popor. Şi noi acum să ne facem Sfânta Cruce cât se poate de bine şi să invocăm puterea lui Dumnezeu şi ajutorul ceresc al tuturor celor ce sunt alături de Domnul Dumnezeu zicând aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară razele tale cereşti peste noi;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt alături de tine;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi ortodocşii iubitori de sfinţenie;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi Sfinţii Îngeri care ne ajută;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează Heruvimii şi Serafimii care conlucrează pentru ca lucrarea binelui să fie răspândită pe Pământ;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfinţi Îngeri de la sfântul Tău Tron Ceresc, pe toţi Sfinţii Arhangheli şi pe Oştirile Cereşti care ne ajută;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 4
Sfintele Începători, Sfintele Domni, Sfintele Scaune Cereşti, împreună cu Sfântul Voievod al Oştiri Secrete Cereşti s-au oferit să dea ajutor creştinilor din România dar să-i dezvăluie şi activitatea cerească a lor cântând: Aliluia!

Icos 4
Personalităţile Sfintei Pertuţii Divine, care au rolul de a administra tot universul sub directa îndrumare Dumnezeiască, s-au hotărât categoric să intervină spre a apăra România şi respectiv întreaga Ortodoxie Românească iar noi mulţumind Domnului Dumnezeu Savaot pentru purtarea de grijă, trebuie să aducem cinstire şi laudă cuvenită tuturor celor din ceruri care ne ajută în mod direct cântând cu multă smerenie aşa:
1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Începători pentru lucrarea lor;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Domni pentru ajutorul lor;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Scaune Cereşti, că şi această minunată Oştire ne poate ajuta pe noi toţi;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Voievod al Oştirii Secrete şi pe toţi cei din subordinea lui pentru a ne ajuta în mod secret;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Personalităţi ale Pertuţiei Divine spre a ne ajuta pe noi şi de acum înainte;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce vor să ne ajute şi să ne ocrotească cu puterea lor cea sfântă;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 5
Domnul Iisus Christos în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, de mântuitor şi de şef al celui de-al X-lea cer, care se mai numeşte şi Opal a dat binecuvântare de a se realiza în acest minunat cer un Sistem de Întrajutorare al Creştinilor Ortodocşi din România, punând conducător pe unul din cei mai minunaţi Heruvimi care se numeşte Petru-Pascale, iar noi românii bucurându-ne să cântăm Domnului Savaot: Aliluia!

Icos 5
Multe Sfinte Personalităţi din cel de-al X-lea cer s-au oferit să ajute poporul român în toate domeniile de activitate şi nu numai în domeniul teologic, căci la Domnul Dumnezeu ştiinţa se poate îmbina cu toate calităţile şi cu toate virtuţile sfinte, rezultând un uimitor progres ceresc. De aceea noi zicem că Domnul Dumnezeu este Atotştiutor, iar toţi cei din ceruri depăşesc pe oricine din tot Universul, de aceea zicem aşa:
1. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru minunata lucrare a Fiului Iisus;
2. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru tot ajutorul dat nouă;
3. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru protecţia şi întrajutorarea sfântă;
4. Doamne Dumnezeule mulţumim pentru protecţia ce o acorzi poporului român;
5. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru viitorul luminos şi sfânt;
6. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru că ne-ai dezvăluit adevărul cel sfânt şi ceresc în privinţa Razelor Sfinte;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 6
Prealuminaţii de lângă Sfântul Tron al Tatălui Ceresc au avut bună voinţa sfântă de a ajuta şi poporul românesc şi pe toţi aleşii lui Dumnezeu din România descoperindu-şi numele şi activitatea lor cerească, iar noi creştinii de acum să cântăm cu toată dragostea cea sfântă: Aliluia!

Icos 6
Toţi Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin şi toate Sfintele Personalităţi ale Sfintei Pertuţii Divine, precum şi toţi cei din ceruri pot să ne ajute pe noi toţi românii, dacă ne rugăm cu multă smerenie şi cu multă evlavie zicând:
1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin spre a ne ajuta pe noi toţi;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii să trimită peste noi raze sfinte de însănătoşire;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de înţelepţire;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de protecţie contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii pentru a trimite spre noi raze sfinte de alungare a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a ne da ajutorul care ne trebuie nouă acum şi în viitor;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 7
Domnul Iisus Christos a descoperit în mod personal pământenilor şi în special celor din România numele celorlalţi şefi cereşti, care şi ei au raze sfinte de protecţie, de vindecare, cât şi de alungare a tuturor duhurilor rele care nu se smeresc şi nu cântă Domnului Savaot: Aliluia!

Icos 7
Personalităţile Cereşti care conduc Sfintele Soboare cum ar fi Maica Domnului, cei 12 Sfinţi Apostoli, cei 70 de Sfinţi Apostoli, Sfântul Ioan Botezătorul sau şefii Oraşului de Aur, sunt înzestrate cu raze sfinte vindecătoare, cât şi cu raze sfinte de izgonire an tuturor duhurilor rele, de aceea noi zicem aşa:
1. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi şefii cereşti pentru a ne vindeca şi pentru a ne apăra de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi de noi;
2. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Preasfânta Fecioară Maria şi pe toţi cei ce sunt în soborul ei, să ne apere şi să ne ajute;
3. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 12 Sfinţi Apostoli şi pe toţi cei din Sfântul lor Sobor să intervină pentru noi păcătoşii;
4. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 70 de Sfinţi Apostoli şi pe cei ce sunt în Sfântul lor Sobor pentru a face intervenţii minunate pentru creştini;
5. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe toţi cei din Soborul lui pentru a întări sfânta noastră credinţă Ortodoxă;
6. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt în Sânul lui Avram şi în Oraşul de Aur pentru a ajuta pe toţi cei ce vor să facă numai bine;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 8
Pentru lucrare Harică în lume Domnul Iisus Christos a binecuvântat pe cei aleşi să propovăduiască Sfântul Cuvânt al Evangheliei, să sfinţească apa, hainele şi locaşurile de rugăciune, să izgonească toate duhurile rele din popor, să facă vindecări şi multe alte fapte bune, cântând: Aliluia!

Icos 8
Razele Harului Sfânt sunt diferite de razele Sfintelor Personalităţi Divine sau Cereşti, căci fiecare rază a Sfântului Har se generează din Sfântul Tron Divin, iar razele Sfintelor Personalităţi Cereşti sunt generate de fiecare Sfântă Personalitate în parte de aceea noi zicem cu toţii aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară Razele Harului Sfânt peste noi ortodocşii români;
2. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele binefăcătoare peste noi;
3. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale şi sfinţeşte România;
Doamne Dumnezeule coboară razele Harului pentru a sfinţi apa din România;
4. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte spre a sfinţi şi sufletele urmaşilor noştri care sunt acum şi care se vor naşte de acum înainte;
5. Doamne Dumnezeule cu puterea Ta cea mare binecuvântează pe toţi cei ce au raze sfinte să le sloboadă peste noi, spre a deveni vrednici de lucrarea Ta;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 9
Cu multă cinste şi cu multă demnitate cerească Domnul nostru Iisus Christos a comunicat românilor ortodocşi denumirile razelor sfinte pentru sfinţirea apei, iar aceste raze se coboară în timpul slujbei, numai la cei care au postit, s-au rugat şi au făcut canonul cel binecuvântat din toată inima lor şi cu smerenie cântă Domnului Savaot cântare sfântă: Aliluia!

Icos 9
Razele pentru sfinţirea apei sunt în număr de şapte dar mai au rolul de neutralizarea unor vrăji, descântece sau farmece. Aceste raze se numesc: ALFIS-1, ALFIS-2, ALFIS-3, ALFIS-4, ALFIS-5, ALFIS-6, ALFIS-7. Fiecare rază are caracterele şi puterea ei de sfinţire de aceea zicem aşa:
1. Doamne coboară razele de sfinţire a apei în ţara noastră;
2. Doamne Dumnezeule coboară razele de distrugere a farmecelor;
3. Doamne Dumnezeule coboară razele sfinte pentru neutralizarea fermecătorilor;
4. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru a opri fermecătoarele;
5. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte pentru a opri răufăcătorii;
6. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru sfărâmarea vrăjilor;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 10
Acele persoane care au gânduri rele şi nu pot scăpa de ele, trebuie să se roage zicând: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ PENTRU NEUTRALIZAREA GÂNDURILOR RELE CARE VIN ASUPRA MEA, apoi se zice: SLAVĂ ŢIE DOAMNE CĂ NU M-AI LĂSAT SĂ MĂ PRĂBUŞESC ÎN INFERNUL GÂNDURILOR MELE RELE. Şi cu toţii slăvind pe Domnul Dumnezeu să cântăm cântare sfântă: Aliluia!

Icos 10
În cazul în care se vede un duh rău aducând veşti rele, cel ce vede să zică: ÎN NUMELE DOMNULUI DUMNEZEU SAVAOT ATOTCREATORUL ÎŢI PORUNCESC SĂ TE ÎNTORCI ÎNAPOI CU ZESTREA TA MURDARĂ, CĂCI DOMNUL ŞTIE CE NE TREBUIE NOUĂ ŞI NU TE-A TRIMIS PE TINE ÎNEGRITULE ISPITITOR, de aceea noi creştinii ortodocşi să strigăm din toată inima noastră aşa:
1. Doamne Dumnezeule opreşte toată gândirea cea rea;
2. Doamne Dumnezeule coboară o rază de neutralizare a tuturor gândurilor rele;
3. Doamne Dumnezeule nu ne lăsa să ne prăbuşim datorită gândurilor rele;
4. Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi cu virtuţii sfinte să gândim binele;
5. Doamne Dumnezeule dă-ne nouă calităţi creştineşti;
6. Doamne Dumnezeule întoarce înapoi toate duhurile care vin să ne ispitească;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 11
Dacă există duhuri rele care persistă spre a face numai rău şi nu vor să se întoarcă înapoi, atunci cel ce vede poate zice: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ SPRE ÎNCERCUIREA ŞI DISTRUGEREA TOTALĂ A ACESTUI ISPITITOR CARE NU VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎNAPOI, iar noi cu toţii să cântăm: Aliluia!

Icos 11
Raza sfântă cu care se poate neutraliza satana şi toţi cei cel însoţesc pe el se numeşte NEUTRIS-9. Slujitorii lui se pot neutraliza cu raza Sfântă Harică pe nume NEUTRIS-8, iar după o zi de postire se poate folosi raza NEUTRIS-7 pentru neutralizarea vrăjilor şi a vrăjitoarelor, iar noi cu toţii să zicem din tot sufletul cu toată smerenia aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară o rază sfântă pentru încercuirea şi distrugerea demonilor care te insultă pe Tine şi fac numai rău omenirii;
2. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-9 pentru neutralizarea lui satan şi a celor care îl însoţesc pe el la lucrul lui cel rău;
3. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-8 pentru a neutraliza pe duhurile rele care îl slujesc pe împăratul întunericului;
4. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-7 pentru neutralizarea relelor făcute de vrăjitori, de vrăjitoare şi de toţi adepţii răului;
5. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 pentru alungarea demonilor de la amiază;
6. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 DEZINTEGRATOR pentru dezintegrarea vrăjilor, a descântecelor şi pentru a lovi demonii care iau o formă luminoasă spre a duce pe creştini în eroare spirituală;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 12
Pentru alungarea demonilor care fac rău omenirii se invocă raza Sfântă DEMOND-1, iar pentru alungarea unui grup întreg se cere de la Domnul Savaot să se coboare raza DEMOND-2. Pentru distrugerea cămăşii negre a lui satan se cere să se coboare rapid raza DEMOND-9. Toate acestea se coboară după o zi întreagă de post şi rugăciune şi a celor ce cântă creştineşte: Aliluia!

Icos 12
Pentru alungarea duhurilor rele care ţipă şi fac scandal contra creştinilor se cere raza sfântă NEUTRIS-5 iar pentru neutralizarea demonilor agresivi se cere raza NEUTRI-4. Pentru neutralizarea demonilor vrăjitori se foloseşte raza NEUTRIS-3, iar pentru neutralizarea agenţilor satanei se invocă raza NEUTRIS-2, drept pentru care spunem aşa:
1. Doamne Dumnezeule coboară raza DEMOND-1 şi raza DEMOND-2 pentru alungarea vrăşmaşilor care ne tulbură pe noi;
2. Doamne Dumnezeule coboară raza Ta cea sfântă NEUTRIS-5 pentru anihilarea şi izgonirea duhurilor rele care ne tulbură şi ne fac numai rău;
3. Doamne Dumnezeule coboară raza NEUTRIS-4 pentru izgonirea imediată a acestor duhuri rele care luptă cu perseverenţă împotriva zidirii Tale;
4. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-3 pentru alungarea demonilor din mări, din ocean şi din orice loc pentru a elibera pe robii Tăi de acolo;
5. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-2 pentru anihilarea tuturor agenţilor satanici;
6. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-1 pentru neutralizarea duhurilor rele, a însoţitorilor duhurilor rele, a amăgitorilor şi a trădătorilor de ţară şi de neam;
7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)!

Condac 13
Doamne Dumnezeule Savaot împreună cu toate Sfintele Personalităţi cereşti care priviţi spre pământ, vă rugăm din toată inima noastră de creştini să coborâţi RAZELE VOASTRE CELE SFINTE pentru izgonirea tuturor duhurilor rele din ţara noastră şi din toată lumea creştină şi necreştină. Fie ca rugăciunile noastre să fie primite înaintea Sfinţiei Tale. Amin.
Acest ultim condac se poate zice de 3 ori pentru cazuri normale, se poate zice de 7 ori pentru cazuri de tulburare a sufletului omenesc, se poate zice de 12ori pentru alungarea imediată a unor duhuri rele ispititoare, se poate zice de 16 ori pentru distrugerea efectelor vrăjilor şi a farmecelor, se poate zice de 21 de ori pentru alungarea lui satan dacă persistă în lucrarea lui cea rea. Se poate zice de 30 de ori şi numai cu teri zile de post sever, se pot vindeca oameni de boala epilepsie.
Se poate zice de 45 de ori la rând în cazul în care ştim că cineva face direct vrăji, descântece şi multe alte rele, invocări, şi atunci acel răufăcător se va opri. Se poate zice de 90 de ori la rând şi atunci cei ce sunt îndrăciţi se pot elibera de toată lucrarea cea rea demonicească.
Se poate zice de 120 de ori la rând pentru oprirea sataniştilor agresivi indiferent de unde ar fi ei şi ce ar fi ei.
Se poate zice de 200 de ori la rând şi vor dispărea sataniştii din aceea ţară, fie că este creştină sau nu. Cel ce se roagă cu acest acatist trebuie să aibă cel puţin o zi sau două de postire severă.
Pentru realizări rapide se poate posti mai multe zile chiar 7 zile una după alta. În aceste 7 zile de post negru se va citi în permanenţă acest acatist. Cel ce va face acest lucru va avea o mare putere de izgonire a tuturor duhurilor rele, inclusiv a lui satan.
Cel ce va posti 14 zile în mod complect şi se va ruga permanent cu acest acatist îl va putea vedea pe vrăşmaşul satan şi în iad, nu numai pe Pământ. Cel ce va posti complet 20 de zile şi se va ruga cu acest sfânt acatist va putea opri din start orice acţiune diavolească, alungând demonii de la orice om de pe pământ inclusiv demonii care deservesc vrăjitorii sau descântătorii. Cel ce posteşte complet 21 de zile şi se roagă permanent cu acest sfânt acatist va dezlega orice legătură rea de ordin demonicesc ori de ordin satanicesc. Pentru cei ce vor posti 30 de zile în mod complet şi se vor ruga cu acest acatist îl vor putea lega pe satan pentru cât timp va voi acel rugător smerit al Domnului Savaot.
Cel ce a scris acest acatist este un muritor de rând. Cel ce a inspirat este o mare personalitate cerească pe care o veţi vedea în viitor în Noul Ierusalim românesc. Eu vă binecuvântez în numele Domnului Dumnezeu Savaot să puteţi posti, să vă puteţi ruga şi să vi se coboare sfintele raze cereşti la dorinţa şi invocarea dumneavoastră. Fac acest apel către toţi creştinii ortodocşi din România şi din întreaga lume spre a face un front comun împotriva tuturor duhurilor rele care vin, vă ispitesc şi vă duc pe mulţi dintre voi în eroare. Acest acatist a fost dictat dintre unul din Prealuminaţii tatălui Ceresc.
BINECUVÂNTAREA DUMNEZEIASCĂ PESTE VOI TOŢI. AMIN. AMIN. AMIN.