sâmbătă, 24 mai 2014

Gând de rugaciune

Lui Dumnezeu I S-a făcut dor de tine,oare asculţi cum glasu Lui cu şoapte rugătoare şi cu vorbe dulci răsună în sufletul tău? Dă-i inima ta, aşa cum este ea ,şi El î-ţi va da inima Lui plină de focul iubirii ! El va curăţi inima ta şi o va lumina.O va face palat ceresc unde va locui cu toată toată culdura iubirii Sale şi toată lumina strălucirii Sale.
Purtâdu-L cu drag pe Dumnezeu în inimă toată ziua,vei visa cu El toată noaptea.Sfânta Maică, Fecioara Maria, te va ocroti şi va privi la tine cu drag, căci ea a fost cea dintâi care L-a iubit cu tot sufletul, toată fiinţa şi toată puterea ei pe Dumnezeu.Ea a iubit mult şi are fericire multă, este preafericită.Măsura fericirii noastre este măsura iubirii noastre faţă de Dumnezeu…
Dacă ni se pare ca nu-L auzim încă, adiind în sufletul nostru, să –L strigăm !Să-l chemăm şi El va veni ! Să-l strigăm şi El va răspunde ! Să-l dorim în ascunsul inimii noastre şi El se va arăta în lumina sufletului nostru.
Cine Î-l doreşte cu adevărat şi Î-l cheamă cu sinceritate , va avea parte de bucuria întâlnirii cul El.Cu Dumnezeul Cel fumos , cu Cel Iubit,Cel Bun şi Binecuvâtat.
……Doamne strigăm către Tine auzi-mă !… Doamne miluieşte-mă pe mine !Doamne vino şi sălăşluieşte întru mine! În inima mea Tu fă-Ţi sălaş şi rămâi în ea pentru vecie, cu pacea, cu bucuria şi înţelepciunea Ta ! Amin