joi, 6 decembrie 2012

RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIRE


Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte credinţa mea. Te iubesc, sporeşte dragostea mea; mă pocăiesc, fă să prisosească şi căinţa mea. Te măresc ca pe întâiul meu început, Te doresc ca pe cea mai mare dorinţă a mea. Îţi mulţumesc Ţie, Binefăcătorul meu cel veşnic, Te chem ca pe puternicul meu apărător.
Dumnezeul meu, binevoieşte a mă povăţui prin înţelep
ciunea Ta, a mă călăuzi prin dreptatea Ta, a mă mângâia prin milostivirea Ta, a mă apăra cu puterea Ta.
Îţi închin, o Dumnezeule, gândurile mele, faptele mele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.
Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale; ajută-mi, Doamne, să fac tot ce voieşti Tu.
Te rog cu umilinţă, luminează-mi mintea mea, oţeleşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi-mi sfinţeşte sufletul.
Dumnezeule preabun, ajută-mi să mă curăţesc de greşelile făcute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvenitele virtuţi.
Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşelile mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru deşertăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai marilor mei, cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor mei şi iertător vrăjmaşilor mei.
Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu ca să biruiesc cele şapte păcate de căpetenie care sunt pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică : mândria prin smerenie creştinească, iubirea de argint prin milostenie, pizma prin dragoste şi bucurie pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare şi curăţie, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare şi lenea prin bărbăţie creştinească.
Asemenea, să biruiesc şi celelalte păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea.
Dumnezeul meu, fă-mă înţelept în lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi smerit în realizările mele.
Nu mă lăsa să uit vreodată de a fi cu luare-aminte la rugăciuni şi în Biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am întotdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviincioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială.
Dă-mi darul Tău să mă deprind a-mi stăpâni întotdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta şi a merita mântuirea.
Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pământeşti, cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este timpul acestei vieţi şi cât de nemărginită este veşnicia.
Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte şi să nu mă cutremur de judecata Ta, să scap de muncile cele de veci şi să dobândesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

- Deoarece avem nevoie zilnica de hrana spirituala, aici este locul unde vei gasi cate o . . . soapta a Duhului Sfant pentru a te ajuta sa intelegi voia lui Dumnezeu cu privire la viata ta -